Ga naar inhoud

Specialisatie PublicEvent (Verkeershinder door (gepland) evenement)

De specialisatie PublicEvent valt onder de kapstok van Activity. Activity vormt de kapstok voor alle activiteiten en evenementen die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer. Het type PublicEvent wordt gebruikt voor (geplande) evenementen waarbij veel bezoekers verwacht worden en die daardoor een effect op het verkeer (kunnen) hebben. Denk hierbij aan concerten, voetbalwedstrijden, enzovoorts. De structuur van deze specialisatie is als volgt:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie PublicEvent worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Activity en door een extra element van PublicEvent zelf. In het verplichte element publicEventType wordt nader aangeduid van welke verstoring sprake is.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityOfActivity Mobility Ja NVT Container element om de mobiliteit van de activiteit aan te duiden
publicEventType PublicEventTypeEnum Ja agriculturalShow, airShow, athleticsMeeting, commercialEvent, culturalEvent, ballGame, baseballGame, basketballGame, bicycleRace, boatRace, boatShow, boxingTournament, ceremonialEvent, concert, cricketMatch, exhibition, fair, festival, filmTVMaking, footballMatch, funfair, gardeningOrFlowerShow, golfTournament, hockeyGame, horseRaceMeeting, internationalSportsMeeting, majorEvent, marathon, market, match, motorShow, motorSportRaceMeeting, parade, procession, raceMeeting, rugbyMatch, severalMajorEvents, show, showJumping, sportsMeeting, stateOccasion, tennisTournament, tournament, tradeFair, waterSportsMeeting, winterSportsMeeting, other Beschrijving van welk type verstoring, als gevolg van een evenement, er sprake is.

Subelement mobilityOfActivity

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityType MobilityEnum Ja mobile, stationary, unknown Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is
Ga terug naar de vorige pagina