Ga naar inhoud

Element pointByCoordinates

Het element pointByCoordinates wordt gebruikt om aan de hand van coördinaten het punt te beschrijven. Het element is rijker dan het element pointCoordinates, doordat het toestaat een richting (bearing) op te nemen.

Elementen

Element Type Verplicht
pointCoordinates PointCoordinates Ja
bearing NonNegativeInteger Ja
Ga terug naar de vorige pagina