Ga naar inhoud

Aanleveren situatieberichten

Aansluitproces op hoofdlijnen

 • Tijdig, bij voorkeur minimaal een maand voor beoogde levering, contact opnemen met de NDW Servicedesk, zodat:

  • administatieve zaken, zoals het maken van de juiste accounts op systemen, ingeregeld kunnen worden.

  • inhoudelijke details van de te aan te leveren informatie besproken kunnen worden.

  • afpraken maken over service levels voor de aansluiting.

 • Voorbereiden en uitvoeren van de aansluittest leverancier situatieberichten (SB) op de testomgeving (NCIS-referentie).

 • Na een succesvolle aansluittest op de testomgeving, wordt een moment vastgesteld dat de aansluiting in productie gaat.

Interfacebeschrijving

Situatieberichten moeten worden aangeleverd aan het NDW systeem NCIS. Hieronder is een overzicht opgenomen van de interface die voor deze datastroom gebruikt moet worden.

Parameter Waarde Opmerking
Data formaat DatexII v2.3 Voor deze datastroom wordt gebruik gemaakt van de SituationPublication
Protocol Ketenprotocol SB Klik hier om naar het ketenprotocol SB te gaan
Updatefrequentie onOccurence
Compressie GZIP
Bestandsextensie .gz
Levermethode Push methode SB
UpdateMethode Snapshot
Verbinding HTTPS of VPN
XML-Schema NDW DATEXII v2.3 XSD Klik hier om naar het XSD te gaan
WSDL DATEX II 2.3 WSDL Klik hier voor de DATEX II 2.3 WSDL

Testvoorwaarden

Netwerkverbindingen

Belangrijkste voorwaarde voor het kunnen starten van de test is dat de betreffende IP adressen en (mogelijke) VPN instellingen zijn doorgevoerd op zowel referentie NCIS als op toeleverende systemen.

Offline controle

Voorafgaand aan de test is er al een offline controle geweest van een aantal situatiebericht-bestanden, te weten een: snapshot, allElementUpdate, register, response, ack, nack, deliverybreak, keepalive. Dit om te valideren dat deze inhoudelijk correct is.

Daarnaast een levenscyclus van 1 gebeurtenis als xml om te valideren dat alle versieverhogingen goed verlopen.

Voorbereiden NCIS-referentie en leverancier

 • Op NCIS-referentie wordt door NDW een contract aangemaakt voor de betreffende leverancier. Grondstof SB van desbetreffende type, Provider ID conform afspraak die eerder is gemaakt met leverancier.

 • NDW communiceert het endpoint voor de aanlevering van de data met de leverancier.

 • NDW communiveert de authenticatiegegevens met leverancier.

 • Leverancier levert aan NDW het endpoint waarop NCIS-referentie moet registreren.

Uitvoeren teststappen aansluiten SB leverancier

Het testscenario kent afzonderlijke teststappen die gericht zijn op het testen van geïsoleerde functionaliteiten binnen de SB-stroom. De eerste teststap binnen het testscenario is het sturen van een klaar voor levering bericht.

Tabel 1 - Acties

# Tijdstip
(mm:ss)
Actie Leverancier Versie Records Actie NDW
0 00:00 Start sturen keepalives X X Verifieer ontvangst en automatische ack daarop door NCIS, gevolgd door een registerverzoek
1 01:00 Registerresponse, gevolgd door snapshot 1 2 Verifieer dat snapshot is ontvangen
2 02:00 updatemethodchange met allElementUpdate 2 2 Verifieer allElementUpdate ontvangen, situatie 1 versie hoger, records 1 versie hoger, recordtijden
3 2:00 t/m 10:00 Doorlopen levenscyclus situation (start, updates, beindiging) met 1 of meer records ++ Verifieer doorlopen alle stappen, inclusief versie verhogingen, timestamps, en afmeldingen
4 11:00 NDW stuurt restart
5 11:00 Stuurt snapshot Verifieer ontvangst, stuur disconnect (suspend)
6 12:00 Gaat over naar klaar voor levering Stuur register
7 13:00 Stuurt response en snapshot Verifieer snapshot ontvangst

Storing Verbinding Dataprovider

Het doel van deze teststap in het scenario is om storingen in de verbinding te simuleren en te verifiëren dat leverancier weer data begint met leveren.

De eerste stap is testen van een storing aan de kant van de provider, de tweede test uitval van NCIS.

Tabel 2 – Uitval leverancier

# Tijdstip
(mm:ss)
Wie Actie Leverancier versie Actie NDW
1 16:00 Leverancier Verbreekt verbinding Verifieer dat er geen data meer binnenkomt
2 18:00 Leverancier Herstel de verbinding, stuur snapshot Register, Verifieer dat er weer data ontvangen wordt

Tabel 3 – Uitval NCIS

# Tijdstip
(mm:ss)
Actie versie Actie NDW
3 22:00 NDW Verbreekt verbinding Verifieer dat er geen data meer binnenkomt en leverancier overgaat naar klaar voor levering
4 36:00 Herstel de verbinding en stuur register Verifieer dat er een snapshot wordt ontvangen

Duurtest

In dit laatste deel moet de leverancier aantonen dat zijn datalevering stabiel is. Het systeem moet 24 uur lang data leveren aan het NDW. NDW beheer controleert na de 24 uur of er in die tijd onderbrekingen in de verbinding zijn geweest.

Ga terug naar de vorige pagina