Ga naar inhoud

Aanleveren DRIPs

Aansluitproces op hoofdlijnen

 • Tijdig, bij voorkeur minimaal een maand voor beoogde levering, contact opnemen met de NDW Servicedesk, zodat:

  • administatieve zaken, zoals het maken van de juiste accounts op systemen, ingeregeld kunnen worden.

  • inhoudelijke details van de te aan te leveren informatie besproken kunnen worden.

  • afpraken maken over service levels voor de aansluiting.

 • Voorbereiden en uitvoeren van de aansluittest leverancier actuele verkeersgegevens (AVG) op de testomgeving (NCIS-referentie).

 • Na een succesvolle aansluittest op de testomgeving, wordt een moment vastgesteld dat de aansluiting in productie gaat.

Interfacebeschrijving

Gegevens over DRIPS moeten worden aangeleverd aan het NDW systeem NCIS. Hieronder is een overzicht opgenomen van de interface die voor deze datastroom gebruikt moet worden.

Parameter Waarde Opmerking
Data formaat DatexII v2.3 Voor deze datastroom worden de VMSTablePublication (VMSTP) en de VMSPublication (VMSP) gebruikt
Protocol Ketenprotocol VMS Klik hier om naar het ketenprotocol VMS te gaan
Updatefrequentie 1 minuut
Compressie GZIP
Bestandsextensie .gz
Levermethode Push methode VMS
UpdateMethode Snapshot
Verbinding HTTPS of VPN
XML-Schema NDW DATEXII v2.3 XSD Klik hier om naar het XSD te gaan
WSDL DATEX II 2.3 WSDL Klik hier voor de DATEX II 2.3 WSDL

Testvoorwaarden

Netwerkverbindingen

Belangrijkste voorwaarde voor het kunnen starten van de test is dat de betreffende IP adressen en VPN instellingen zijn doorgevoerd op zowel NCIS-referentie als op toeleverende systemen.

Offline controle

Voorafgaand aan de test is er al een offline controle geweest van een VMSTP en een VMSP bestand, om te valideren dat deze inhoudelijk correct is.

Voorbereiden NCIS-referentie en provider definitie

 • NDW maakt op NCIS-referentie een contract aan voor de betreffende leverancier.

 • Het endpoint voor de aanlevering van data wordt door NDW gecommuniceerd met de leverancier.

Uitvoeren teststappen aansluiten leverancier DRIPs

Het testscenario kent afzonderlijke teststappen die gericht zijn op het testen van geïsoleerde functionaliteiten binnen de VMS-stroom. De eerste teststap binnen het testscenario is het initialiseren van een VMSTP. Verificatiestappen gebeuren altijd door controleren logging en bestanden.

Tabel 1 - Acties

# Tijdstip
(mm:ss)
Actie Leverancier VMSTP versie vmsUnitRecords
vmsUnits
Actie NDW
0 NtB Start sturen keepalives X X Verifieer ontvangst en automatische ack daarop door NCIS
1 NtB Insturen VMSTP 1 X Verifieer dat VMSTP is ontvangen en wordt verwerkt.
2 NtB Insturen VMSP 1 X NDW controleert dat de datalevering is gestart
3 NtB Insturen VMSTP 2 2 X Verifieer dat VMSTP is ontvangen en wordt verwerkt.
4 NtB Insturen VMSP 1 X Data wordt geweigerd met invalid VMSTP reference, controleer of leverancier om kan gaan met NACK en kan zien wat reden voor weigering was.
5 NtB Insturen VMSP 2 X Verifieer dat VMSP wordt ontvangen en verwerkt.

Storing Verbinding Dataprovider

Het doel van deze teststap in het scenario is om storingen in de verbinding te simuleren en te verifiëren dat leverancier weer data begint met leveren.

Tabel 2 – Uitval leverancier

# Tijdstip
(mm:ss)
Wie Actie Leverancier VMSTP versie vmsUnitRecords
vmsUnits
Actie NDW
1 NtB Leverancier Verbreekt verbinding 2 X Verifieer dat er geen data meer binnenkomt
2 NtB Leverancier Herstel de verbinding 2 X Verifieer dat er weer data ontvangen wordt

Tabel 3 – Uitval NCIS

# Tijdstip
(mm:ss)
Actie VMSTP versie vmsUnitRecords
vmsUnits
Actie NDW
5 NtB NDW Verbreekt verbinding 2 X Verifieer dat er geen data meer binnenkomt
6 NtB Herstel de verbinding 2 X Verifieer dat er weer data ontvangen wordt

Duurtest

In dit laatste deel moet de leverancier aantonen dat zijn datalevering stabiel is. Het systeem moet 24 uur lang data leveren aan het NDW. NDW beheer controleert na de 24 uur of er in die tijd 1440 minuten per etmaal data is ontvangen. Het aantal naleveringen wordt niet gecontroleerd.

Ga terug naar de vorige pagina