Ga naar inhoud

Specialisatie OperatorAction

Het abstracte (niet direct bruikbare) type OperatorAction wordt gebruikt om gebeurtenissen te beschrijven die voortkomen uit handelingen van (of namens) de wegbeheerder. Daarbij valt te denken aan: het openen/sluiten van spitsstroken, het openen/sluiten van bruggen, wegwerkzaamheden, omleidingen, etc.

image

Elementen

Het type OperatorAction is afgeleid van SituationRecord en introduceert daarnaast een nieuw verplicht element operatorActionStatus.

Toelichting operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten. In dit voorbeeld is de toepassing nader uitgelegd.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
operatorActionStatus OperatorActionStatusEnum Ja requested, approved, beingImplemented, implemented, beingTerminated Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten
Ga terug naar de vorige pagina