Ga naar inhoud

Specialisatie ReroutingManagement (Beschrijving van omleidingen)

Het type ReroutingManagement is afgeleid van NetworkManagement en wordt gebruikt voor het beschrijven van omleidingen. Naast de basis elementen van een SituationRecord, specifieke elementen van OperatorAction (operatorActionStatus) en NetworkManagement (applicableForTrafficDirection, complianceOption en forVehicleWithCharacteristicsOf) wordt aanvullende informatie over de omleiding in een viertal extra data-elementen opgenomen.

De structuur is als volgt (overgenomen elementen van NetworkManagement verkort weergegeven):

image

Ten minste één element reroutingManagementType dient te worden opgenomen. Daarnaast geldt dat aanvullende informatie opgenomen kan worden in de elementen reroutingItineraryDescription, alternativeRoute (mag meerdere keren opgenomen worden).

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie ReroutingManagement worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction, NetworkManagement en ReroutingManagement zelf.

Toelichting operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten. In dit voorbeeld is de toepassing nader uitgelegd.

Toelichting reroutingItineraryDescription

De inhoud van reroutingItineraryDescription zal een tekstuele representatie van de omleiding te bevatten, die zonder verdere bewerking door de afnemer van het systeem als tekst gepresenteerd kan worden aan eindgebruikers. Deze kan bestaan uit een opsomming van routeinstructies op niet stedelijke wegen (op de kruising met de Nxx richting Apendorp, bij knooppunt BBB de A2 richting Amsterdam) en op stedelijke wegen een opsomming van de straatnamen waaruit de omleiding bestaat, eventueel voorafgegaan door een bestemming (omleiding via de kerkstraat, dorpsstraat en lindelaan).

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
operatorActionStatus OperatorActionStatusEnum Ja requested, approved, beingImplemented, implemented, beingTerminated Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten
complianceOption ComplianceOptionEnum Ja advisory, mandatory Geeft aan of de beschreven situatie een advies of een verplichting betreft
forVehiclesWithCharacteristicsOf String Ja NVT Het optionele element forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om aan te geven voor welke specifieke voertuigen betreffende verkeersmaatregel geldt
applicableForTrafficDirection String Ja NVT Het element applicableForTrafficDirection wordt gebruikt om de rijrichting van het verkeer aan te geven waarop de handeling van de wegbeheerder betrekking op heeft. Het element wordt alleen gebruikt bij records waar de locatiereferentie wordt gedaan op basis van RoadsideReferencePoints of openLR
reroutingManagementType AuthorityOperationTypeEnum Nee followDiversionSigns, followLocalDiversion, followSpecialMarkers, useEntry, useExit, useIntersectionOrJunction Instructie met betrekking tot het volgen van een specifieke omleiding
reroutingItineraryDescription MultilingualString Nee NVT Dit element wordt gebruikt om een aanvullende tekstuele beschrijving te geven van de omleiding
signedRerouting Boolean Nee true In geval er een beborde omleiding is ingesteld is reroutingManagementType gevuld met de waarde followDiversionSigns. In dit geval wordt tevens signedRerouting opgenomen met de waarde 'true'. De identificatie van de route die gevolgd moet worden, wordt aan het element reroutingItineraryDescription toegevoegd
alternativeRoute ItineraryByIndexedLocations Ja NVT Het element alternativeRoute wordt gebruikt om de omleidingroute te beschrijven. Dit element is qua vulling gelijk aan groupOfLocations van het xsi-type: ItineraryByIndexedLocations
Ga terug naar de vorige pagina