Ga naar inhoud

DATEXII Extensie RoadworksExtension

Het element roadworksExtension voorziet in een uitbreiding om meer informatie rondom wegwerkzaamheden te beschrijven. Het betreft informatie omtrent hinderklasse en planning.

De structuur is als volgt:

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
roadworkHindrance RoadworkHindrance Nee NVT Het element roadworkHindrance kan gebruikt worden om een hinderklasse nader te specificeren
roadworkPlanningStatus RoadworkPlanningStatus Nee NVT Het element roadworkPlanningStatus kan gebruikt worden een nadere aanduiding te geven van de planning status van het wegwerk

Subelement roadworkHindrance

Het element roadworkHindrance kan gebruikt worden om een hinderklasse nader te specificeren. Het element bevat twee elementen: roadworkHindranceCategory en roadworkHindranceClass. Het is verplicht dat in ieder geval één van deze twee elementen is opgenomen.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
roadworkHindranceCategory roadworkHindranceCategoryEnum Ja hindranceCategoryA, hindranceCategoryB, hindranceCategoryC, hindranceCategoryD, hindranceCategoryE De hindercategorie van de wegwerkzaamheden
roadworkHindranceClass roadworkHindranceClassEnum Ja hindranceClass0, hindranceClass1, hindranceClass2, hindranceClass3, hindranceClass4, hindranceClass5 De hinderklasse van de wegwerkzaamheden

Subelement roadworkPlanningStatus

Het element roadworkPlanningStatus kan gebruikt worden een nadere aanduiding te geven van de planning status van het wegwerk. Het element bevat één verplicht element roadworkStatus.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
roadworkPlanningStatus RoadworkPlanningStatusEnum Ja initial, readyForAlignment, alignmentStarted, alignmentFinished, final, readyForPublication, published, running, closed De planning status van de wegwerkzaamheden
Ga terug naar de vorige pagina