Ga naar inhoud

Element groupOfLocations

Het abstracte element groupOfLocations wordt gebruikt voor het beschrijven van één of meer fysiek gescheiden locaties. Wanneer er meerdere locaties beschreven zijn binnen een groupOfLocations kunnen deze gerelateerd zijn, zoals in een reisroute (of route), maar ze kunnen ook niet gerelateerd zijn.

Let op

Het is niet bedoeld om groupOfLocations te gebruiken om dezelfde fysieke locatie te identificeren met behulp van verschillende Locatie-objecten voor verschillende referentiesystemen.

Attributen

xsi:type

Met het attribuut xsi:type wordt de specialisatie/soort aangegeven

Type: Verplicht Domein
String Ja Zie specialisaties

Elementen

Afhankelijk van specialisatie, klik hieronder voor voorbeelden.

Voorbeeld

<groupOfLocations xsi:type="Linear">
    ..
</groupOfLocations>

Specialisaties

De specialisaties voor de groupOfLocations worden middels het attribuut xsi:type aangegeven, en kunnen zijn:

Type: Omschrijving
Point Als het gaat om een Puntlocatie die wordt beschreven (locatie die gedefinieerd wordt als een punt op basis van coördinaten)
Linear In geval er een traject wordt beschreven, waarvan de begin- en eindlocatie op dezelfde weg liggen.
Area In geval er een gebied wordt beschreven.
NonOrderedLocationGroupByList In geval er meerdere locaties die niet met elkaar zijn verbonden gebruikt worden bijvoorbeeld meer dan één area (provincie) bij een mistmelding).
ItineraryByIndexedLocations Deze specialisatie wordt toegepast als de locatiebeschrijving bestaat uit twee of meer locaties die achter elkaar een route vormen. Daarnaast wordt dit type ook toegepast als beschrijving van een omleidingsroute.
Ga terug naar de vorige pagina