Ga naar inhoud

Dataformaten

Op dit gedeelte van NDW Docs is informatie te vinden over verschillende dataformaten die door NDW worden gebruikt.

DATEX II

Inleiding

DATEX II is de Europese standaard voor het vastleggen en uitwisselen van verkeersgegevens, en beschrijft een formaat en protocol waarmee leveranciers en afnemers deze gegevens uitwisselen. De standaard voorziet in generieke oplossingen om de inzet in verschillende omgevingen en met verschillende doelen mogelijk te maken. Om eenduidige interpretatie te bereiken van de inhoud van de data zijn aanvullende afspraken gemaakt over het gebruik en invulling van elementen. Aan deze afspraken wordt gerefereerd als gesproken wordt over het Nederlandse profiel van DATEX II.

Achtergrond DATEX II

Het leveren van Europees vervoersbeleid in overeenstemming met het ITS-actieplan van de Europese Commissie vereist coördinatie van verkeersbeheer en ontwikkeling van naadloze pan-Europese diensten. Met het doel om duurzame mobiliteit in Europa te ondersteunen, ondersteunt de Europese Commissie al enkele jaren de ontwikkeling van informatie-uitwisseling, voornamelijk tussen de actoren van het domein van het wegverkeersbeheer. In de wegsector is de DATEX II-standaard ontwikkeld voor informatie-uitwisseling tussen verkeerscentrales, verkeersinformatiecentra en dienstverleners en vormt de referentie voor toepassingen die in de afgelopen 10 jaar zijn ontwikkeld. De tweede generatie DATEX II-specificatie zet nu ook de deur wagenwijd open voor alle actoren in de verkeers- en reisinformatiesector.

In Europa is het afgelopen decennium veel geïnvesteerd, zowel in verkeersleidings- en informatiecentra als in een kwantumverschuiving in de monitoring van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Dit is in lijn met het behalen van de doelstellingen van het EasyWay-programma voor veiligere wegen, minder files en een beter milieu. Het verzamelen van informatie is slechts een deel van het verhaal - om het meeste uit de investeringsgegevens te halen, moeten deze worden uitgewisseld met andere centra en, in een recentere ontwikkeling, met degenen die pan-Europese diensten ontwikkelen die rechtstreeks aan weggebruikers worden geleverd. DATEX II is oorspronkelijk ontworpen en ontwikkeld als uitwisselingsmechanisme voor verkeers- en reisgegevens door een Europese taskforce die is opgericht om de interface tussen verkeersleiding en informatiecentra te standaardiseren. Met de nieuwe generatie DATEX II is het de referentie geworden voor alle toepassingen die toegang tot dynamische verkeers- en reisgerelateerde informatie in Europa vereisen. Het doel van de organisatie DATEX II is dat DATEX II in 2020 HET informatiemodel is voor wegverkeers- en reisinformatie in Europa.

DATEX II versie 2.3

DATEX II versie 3

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Versiebeheer

Het Nederlands Profiel van DATEX II wordt beheerd door NDW. Neem contact op met NDW voor nadere informatie voor het wijzigingsproces.

Ga terug naar de vorige pagina