Ga naar inhoud

Uitlegpagina reistijdbetrouwbaarheidsindicator

Een reistijdbetrouwbaarheidsindicator (RBI) wordt gebruikt om de betrouwbaarheid te weergeven van het mediane reistijd over een bepaald tijdspanne van een traject. RBI’s worden gebruikt voor beleidsmonitoring doeleinden voor wegbeheerders en wordt dus niet gebruikt voor actuele verkeersinformatie voor verkeersdeelnemers, zoals automobilisten of fietsers.

Implementatie RBI-algoritme Dexter

Momenteel is de geïntegreerde RBI-algoritme alleen werkzaam met de FCD-stroom. Er zijn nog wel toekomstplannen om dit ook uit te werken voor de andere datastromen.

Calculatie reistijdbetrouwbaarheidsindicator

Voor het uitrekenen van de RBI is ervoor gekozen om de Planningstijdindex (PTI) te gebruiken. Dit is gekozen vanwege de volgende redenen:

 • PTI is niet (te) gevoelig voor outliers
 • PTI is goed uit te leggen
 • Sluit goed aan bij gebruik in praktijk

De berekening van de PTI gaat als volgt:

Planningstijdindex = 90ste percentiel reistijd / mediane reistijd

De mediaan is gekozen omdat de mediaan niet wordt beïnvloed door outliers ten opzichte van het gemiddelde.

Gebruik planningstijdindex

De waarde van de planningstijdindex representeert de reistijd die de reiziger nodig heeft om ten minste met een kans van 90% op tijd aan te komen op de plek van bestemming.

Voorbeeld

Als de mediane reistijd op een bepaald traject 30 seconden is en het 90ste percentiel van de reistijd 40 seconden is, dan is de planningstijdindex 1,33 (40 seconden / 30 seconden). Als de reiziger dus 33% bij de mediane reistijd optelt, is de kans 90% dat de reiziger op tijd op de bestemming aankomt.

Datacontrole

Het komt wel eens voor dat er geen metingen zijn op bepaalde tijdstippen. Er zijn dan geen reistijden of snelheden beschikbaar. Hier wordt rekening mee gehouden om toch een significante RBI te rapporteren.

Het zou ook een slecht beeld geven als een RBI erg beïnvloed wordt door reistijden die ver boven het toegestane gemiddelde snelheid uitkomen. Het is dus verstandig om extreem hoge snelheden af te kappen. De huidige FCD-leverancier kapt alle voertuigsnelheden af die boven een bepaalde waarde komen. Dit is echter afhankelijk van de FCD leverancier. Mocht NDW ooit naar een andere leverancier overstappen, is deze afkapping van de snelheid niet gegarandeerd. Daarom is besloten om alle gemiddelde snelheden boven 150 km/u weg te filteren.

Gebruik aggregatieperiodes

RBI per aggregatieperiode

Voor een kwartier-, uur- en dag-aggregatieperiode ontvangt u een RBI per aggregatieperiode. Als u bijvoorbeeld van 9:00 - 10:00 een RBI wilt berekenen, dan ontvangt u een RBI gebaseerd op dit gehele uur vanuit uw geselecteerde datumbereik. Of u wilt juist een RBI berekenen voor iedere maandag over een bepaald datumbereik, dan ontvangt een RBI gebaseerd op alle maandagen binnen de gekozen datumbereik.

Voorbeeld

Stel u vraagt een RBI-rapportage aan met kwartieraggregraten dan kunt u RBI's per kwartier-aggregatieperiodes verwachten:

route begindatum einddatum begintijd eindtijd significantieniveau 90ste percentiel mediaan RBI
voorbeeld traject 03-05-2021 23-06-2021 00:00 00:15 0 5.01 4.69 1.07
voorbeeld traject 03-05-2021 23-06-2021 00:15 00:30 0 5.09 4.68 1.09
voorbeeld traject 03-05-2021 23-06-2021 00:30 00:45 0 5.07 4.63 1.1

RBI per week- of maand-aggregatieperiode

Voor een week- en maand-aggregatieperiode ontvangt u een RBI per week of per maand. Bijvoorbeeld u wilt voor week 10 een RBI uitrekenen of juist voor maand augustus.

Verschil met kwartier-, uur- en dagaggregatieperiodes

Bij een week- en maand-aggregatieperiode ontvangt u dus geen RBI over een geselecteerde datumbereik maar echt specifiek voor een week of maand. Dus voor week 10 of maand augustus.

Bij een kwartier-, uur- en dag-aggregatieperiode ontvangt een RBI over de geselecteerde datumbereik.

Voorbeeld

Stel u vraagt een RBI-rapportage aan met maandaggregaten dan kunt u RBI's per maand verwachten:

route begindatum einddatum begintijd eindtijd significantieniveau 90ste percentiel mediaan RBI
voorbeeld traject 01-04-2021 01-05-2021 06:00 07:59 2 5.46 5.13 1.06
voorbeeld traject 01-05-2021 01-06-2021 06:00 07:59 2 5.46 5.11 1.07
voorbeeld traject 01-06-2021 01-07-2021 06:00 07:59 1 5.6 5.2 1.08

FCD-routes intekenen

U kunt de RBI per route opvragen en u heeft de mogelijk om zelf routes van A naar B te definiëren. Dit kunt u doen vanaf de RBI-rapportagepagina door op de knop "Route selecteren" te klikken. Zodra u op de knop gedrukt heeft, wordt er een scherm geopend binnen de webpagina. Hier heeft u de mogelijkheid om een nieuwe route in te tekenen en u heeft de mogelijkheid om voor gedefinieerde of zelf gedefinieerde routes te selecteren.

Stappen FCD-route intekenen

 • Stap 1: Klik op een weg om uw startpunt te bepalen
 • Stap 2: Klik op een weg om uw eindpunt te bepalen
 • Stap 3 (optioneel): Klik op wegen om tussenlocatiepunten te bepalen
 • Stap 4: Bepaal een naam voor uw route
 • Stap 5: Klik op "opslaan"

Als u één van uw gekozen locatiepunten wil aanpassen dan kan u dit door de gepositioneerde punten te verschuiven, waardoor u de locatie hiervan aanpast.

RBI-significantieniveau

Er wordt een significantieniveau bepaald door de hoeveelheid samples die beschikbaar zijn voor het berekenen van een RBI. Het significantieniveau is een advies en kan niet gezien worden als een harde grens. De volgende grenzen worden gebruikt om de niveaus te bepalen:

 • 0: Significantieniveau is lager dan het geadviseerde minimum (= minder dan of gelijk aan 50 samples)
 • 1: Significantieniveau voldoet aan het geadviseerde minimum (= meer dan 50 samples)
 • 2: Significantieniveau is goed (= meer dan 150 samples)
 • 3: Significantieniveau is uitstekend (= meer dan 250 samples)

Betekenis samples

De betekenis van de samples hangt af van de gekozen aggregatieperiode.

Betekenis samples van RBI per aggregatieperiode

Voor een kwartier, uur- en dag-aggregatieperiode ontvangt u een geschatte significantieniveau op basis van de hoeveelheid dagen die in het datumbereik wordt meegenomen. Ieder dag wordt hierbij dus ook gezien als een sample.

Betekenis samples van RBI per week- of maand-aggregatieperiode

En voor een week- en maand-aggregatieperiode ontvangt u een geschatte significantieniveau op basis van de hoeveelheid kwartieren die wordt meegenomen per week of maand. Ieder kwartier in een week of maand wordt hierbij dus ook gezien als een sample.

Ga terug naar de vorige pagina