Ga naar inhoud

Element situation

Het element situation beschrijft een situatie op de weg, een groep logisch bij elkaar horende situaties of een objectstatus (van bijvoorbeeld bruggen of spitsstroken). Een situation heeft twee verplichte attributen: id en version. Daarnaast bevat een situation ook de verplichte elementen overallSeverity, situationVersionTime, headerInformation en verplicht één of meer keren een situationRecord. Het element relatedSituation (een element dat meerdere keren kan voorkomen) is optioneel.

image

Voor meer informatie over het element situation en onderliggende attributen en elementen, kijk hier.

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
id String Ja Zie toelichting Een in de tijd unieke identificatie per dataprovider

id

Een situation krijgt van de dataprovider een id dat uniek in de tijd is. Dit wil zeggen dat een situatie bij het ontstaan een id krijgt dat nog niet eerder aan enige andere actieve of gepasseerde situatie is toegekend. Het id blijft hetzelfde zolang de situatie actief is. Het attribuut id is ingevuld in een formaat waarmee enkel de unieke situatie wordt aangeduid. Het opnemen van aanvullende informatie in de id wordt niet toegestaan.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
overallSeverity SeverityEnum Ja highest, high, medium, low, lowest, none, unknown In dit element is door de wegbeheerder aangegeven in welke mate een situatie een (ernstige) verstoring oplevert voor het verkeer
situationVersionTime DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Het tijdstip in gecoördineerde wereldtijd (UTC), Zulu notatie, dat de betreffende versie actief werd bij de data provider
headerInformation HeaderInformation Ja NVT Managementinformatie met betrekking tot de gegevens in een publicatie
situationRecord SituationRecord Nee, 0 of meerdere NVT Concrete beschrijving van het type en de locatie van een gebeurtenis
relatedSituation SituationReference Nee NVT Verwijzing naar een specifieke versie van een gerelateerde situation
informationManager InternationalIdentifier Nee NVT Een identificator/naam waarvan het bereik specifiek is voor het specifieke land
situationSummary SituationRecord Ja NVT Een SituationRecord dat een samenvatting geeft van de informatie beschreven door de bijbehorende Situation, d.w.z. een superset van minimaal de locatie- en geldigheidsinformatie van alle (overige) SituationRecords in deze Situation

Subelement HeaderInformation

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
confidentiality ConfidentialityValueEnum Nee internalUse, noRestriction, restrictedToAuthorities, restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators De mate waarin de gerelateerde informatie mag worden verspreid, afhankelijk van het type ontvanger
allowedDeliveryChannel InformationDeliveryServicesEnum Nee, 0 of meerdere anyGeneralDeliveryService, safetyServices, vms Het toegestane leveringskanaal
informationStatus InformationStatusEnum Ja real, securityExercise, technicalExercise, test De status van de gerelateerde informatie (echt, test, oefening ....)

Subelement relatedSituation

Soms hebben verschillende situaties met elkaar te maken. Bijvoorbeeld als bij elkaar horende werkzaamheden op verschillende locaties worden uitgevoerd. Dergelijke situaties verwijzen naar elkaar middels dit niet-verplichte element. Dit element drukt geen hierarchie uit: alle aan elkaar gerelateerde situaties verwijzen door middel van één of meer elementen relatedSituation naar elkaar.

Verwijzingen altijd opnemen

Binnen het Nederlands profiel DATEX II is afgesproken dat er altijd van beide gerelateerde situaties naar elkaar verwezen wordt. Dit geldt ook als er al een relatie tussen onderliggende situationRecords is gelegd middels het element cause.

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
id string Ja Geldig id van een situation Een in de tijd unieke identificatie per dataprovider
version string Ja last Verwijzing naar de meest recente versie van een situatie
targetClass string Ja verplichte waarde: sit:Situation Voorgeschreven specialisatie van de class waarnaar verwezen wordt

Voorbeeld

<situation id="RWS03_67836" version="2">
 <overallSeverity>medium</overallSeverity>
 <situationVersionTime>2023-02-04T09:38:58Z</situationVersionTime>
 <headerInformation>
  <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
  <informationStatus>real</informationStatus>
 </headerInformation>
 <situationRecord id="RWS03_67836_1" version="2" xsi:type="Accident">
 </situationRecord>
 ..
</situation>
Ga terug naar de vorige pagina