Ga naar inhoud

Voorbeeld interpretatie pech en ongevallen

In de datadienst Pech en Ongevallen worden pech- en ongevallen gemeld. Het gaat hier om een SituationPublication waar naast de standaard invulling van een situation de volgende invulling wordt gegeven aan een situationRecord met de specialisatie VehicleObstruction (verkeershinder door een voertuig op de weg) of Accident (ongeval situaties).

Verkeershinder door voertuig op de weg

In het geval van verkeershinder door een voertuig op de weg wordt gebruik gemaakt van een situationRecord van de specialisatie VehicleObstruction.

<situationRecord id="RWS03_258144_1" version="2" xsi:type="VehicleObstruction">
 ..
</situationRecord>

Een aantal standaard elementen worden als volgt ingevuld:

Element Inhoud
situationRecordCreationReference Referentie naar een corresponderend record in een andere gegevensstroom.
situationRecordCreationTime Het tijdstip dat dit onderdeel van de situatie actief werd
situationRecordObservationTime Het tijdstip in dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie actief werd bij de data provider.
situationRecordVersionTime Het tijdstip dat de betreffende versie actief werd.
situationRecordFirstSupplierVersionTime Het tijdstip dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie actief werd bij de data provider.
probabilityOfOccurrence De kans dat het situatieonderdeel zich daadwerkelijk voordoet (bij deze datadienst zal dit element de waarde "certain" hebben.
sourceName Bron van de gegevens
validityStatus Geldigheid van de situationRecord zal bij deze datadienst standaard de waarde "active" hebben
overallStartTime Het eerste tijdstip dat het gehele situatie-onderdeel geldig wordt of geworden is.
overallEndTime Laatste tijdstip aangegeven waarna het situatie-onderdeel ongeldig wordt.

Daarnaast zijn de volgende elementen van belang.

Element groupOfLocations

Bij verkeershinder door voertuig op de weg wordt voor het element groupOfLocations gebruik gemaakt van de specialisatie Linear (Beschrijving van een traject waarbij de begin- en eindlocatie op dezelfde weg liggen.) op basis van VILD om aan te geven op welk deel van de weg de verkeershinder betrekking heeft.

<groupOfLocations xsi:type="Linear">
 <locationForDisplay>
  <latitude>51.86558151245117</latitude> 
  <longitude>4.450009822845459</longitude> 
</locationForDisplay>
<alertCLinear xsi:type="AlertCMethod4Linear">
 <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode> 
 <alertCLocationTableNumber>5.12</alertCLocationTableNumber> 
 <alertCLocationTableVersion>B</alertCLocationTableVersion> 
 <alertCDirection>
  <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded> 
 </alertCDirection>
  <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
  <alertCLocation>
   <specificLocation>7441</specificLocation> 
  </alertCLocation>
  <offsetDistance>
   <offsetDistance>1000</offsetDistance> 
  </offsetDistance>
 </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
 <alertCMethod4SecondaryPointLocation>
  <alertCLocation>
   <specificLocation>7446</specificLocation> 
  </alertCLocation>
  <offsetDistance>
   <offsetDistance>4100</offsetDistance> 
  </offsetDistance>
 </alertCMethod4SecondaryPointLocation>
</alertCLinear>
<linearExtension>
 <linearByCoordinatesExtension>
  <linearCoordinatesStartPoint>
   <pointCoordinates>
    <latitude>51.86558151245117</latitude> 
    <longitude>4.450009822845459</longitude> 
   </pointCoordinates>
  </linearCoordinatesStartPoint>
  <linearCoordinatesEndPoint>
   <pointCoordinates>
    <latitude>51.86558151245117</latitude> 
    <longitude>4.450009822845459</longitude> 
   </pointCoordinates>
  </linearCoordinatesEndPoint>
 </linearByCoordinatesExtension>
</linearExtension>
</groupOfLocations\>

Element safetyRelatedMessage

Indicatie of het een veiligheids gerelateerd bericht is.

<situationRecordExtension>
 <situationRecordExtendedApproved>
  <safetyRelatedMessage>true</safetyRelatedMessage> 
 </situationRecordExtendedApproved>
</situationRecordExtension>

Element mobilityType

Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis te verwachten is. Dit element kent de domeinwaarden: mobile, stationary, unknown.

<mobilityOfObstruction>
 <mobilityType>stationary</mobilityType> 
</mobilityOfObstruction>

vehicleObstructionType

Beschrijving van de blokkade die veroorzaakt wordt door een voertuig. Voor dit element zijn behoorlijk wat domeinwaardes gedefinieerd. De in deze datadienst gebruikte domeinwaardes zullen vooral betrekking hebben op volledig stil gevallen voertuigen, bijvoorbeeld een voertuig met motorpech (brokenDownVehicle). De complete lijst van waardes die kunnen voorkomen is hier terug te vinden.

<vehicleObstructionType>brokenDownVehicle</vehicleObstructionType> 

Ongeval situaties

In het geval van ongeval situaties wordt gebruik gemaakt van een situationRecord van de specialisatie Accident (ongeval situaties).

<situationRecord id="RWS03_258140_1" version="2" xsi:type="Accident">
 ..
</situationRecord>

De element die standaard bij deze datadient voor de situationRecord worden ingevuld zijn gelijk aan die bij de specilialistie specialisatie VehicleObstruction. Daarnaast wordt het element groupOfLocations ook op dezelfde wijze gebruikt (specialisatie Linear) net als het element safetyRelatedMessage.

Specifieke elementen de voor de ongeval situaties van belang zijn:

Element accidentType

Dit element beschrijft het type ongeval. Het element komt ten minste één keer voor, maar kan vaker worden opgenomen om het ongeval zo goed mogelijk te beschrijven. Naast de domeinwaarde "accident" bevat het element een reeks van meer specifiekere voor gedefinieerde waarde om het ongeval specifieker te kunnen beschrijven. De complete lijst van waardes die kunnen voorkomen is hier terug te vinden.

Ga terug naar de vorige pagina