Ga naar inhoud

Element GroupOfVehiclesInvolved

Het element groupOfVehiclesInvolved beschrijft het totaal aan voertuigen waarop een bericht betrekking heeft.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
numberOfVehicles NonNegativeInteger Nee >=0 Het aantal betrokken voertuigen
vehicleStatus VehicleStatusEnum Nee abandoned, brokenDown, burntOut, damaged, damagedAndImmobilized, inDitch, jacknifed, offRoad, onFire, onTopOfCrashBarrier, onWheels, overturned, rollable, spunAround De status van de betroken voertuigen
vehicleCharacteristics vehicleCharacteristics Nee NVT Dit element wordt gebruikt om het voertuigtype te beschrijven
Ga terug naar de vorige pagina