Ga naar inhoud

Fiets data API

Via deze API is het mogelijk om fiets data af te nemen. De API bestaat uit twee soorten endpoints:

Authenticatie

Authenticatie verloopt via OAuth. Bij aanroep van de API moet een “OAuth token” worden meegestuurd. Via de NDW Identity & Access Management server kan een dergelijk OAuth token verkregen worden. Hoewel het mogelijk om met een persoonlijk NDW account toegang te krijgen tot de API is het voor programmatische/systeem toegang aan te raden een zogenaamd service account te gebruiken. Een NDW service account voor de Fiets API kunt u aanvragen bij de NDW servicedesk. Vermeld bij contact duidelijk dat het gaat om een “service account voor afname van fiets data”.

Voorbeeld

Als u over een service account beschikt dan kan op de volgende wijze een OAuth token worden verkregen (via curl):

curl \ -d "client_id=" \ -d "client_secret=" \ -d "grant_type=client_credentials" \ https://keycloak.ndwcloud.nu/auth/realms/ndw/protocol/openid-connect/token

Hierop volgt onderstaand response:

{
  "access_token": "",
  "expires_in": 1800,
  "refresh_expires_in": 3600,
  "refresh_token": "",
  "token_type": "Bearer",
  "not-before-policy": 0,
  "session_state": "81ae1763-9c99-4c54-99b8-5e0629f8a2d6",
  "scope": "profile email"
}

Het response bevat een access_token. De inhoud van dit access_token moet bij aanroep van de API worden meegestuurd. Dit kan middels de volgende HTTP header: Authorization: Bearer

Ga terug naar de vorige pagina