Ga naar inhoud

PhysicalQuantity

Dit element bevat de meting die is verricht door de measurementSite. Voor de volledigheid is de overkoepelende structuur hieronder weergegeven:

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
forecast Boolean Nee true, false Indicatie of de waarde een voorspelling is
measurementEquipmentTypeUsed MultilingualString Ja, indien waarde afwijkend van bijbehorende measurementSite Zie toelichting Referentie naar apparatuur type in voorgeschreven termen
basicData BasicData Ja NVT Container element voor de specialisatie naar gemeten waarden

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
xsi:type String Ja SinglePhysicalQuantity Vaste waarde waarin de klasse wordt die geïnstantieerd is

Subelement measurementEquipmentTypeUsed

Middels dit element kan in worden aangegeven met welk type apparatuur de meetlocatie is uitgerust.

Domeinwaarde Toelichting
anpr herkenning van kentekens
bluetooth passages van bluetooth apparatuur
fcd floating car data
infrarood infrarooddetectie
laser laserdetectie
lus detectie middels lussen in het wegdek
microwave microgolfdetectie
radar radardetectie
telslang detectie of tellingen middels telslangen
videodetectie videodetectie (met uitzondering van herkenning van kentekens)
vri verkeersregelinstallatie
datafusie combinatie van inwin technieken, waarbij data gefuseerd wordt
overig elke andere vorm van detectie of een combinatie van meer technieken

Subelement basicData

Het element basicData wordt met het attribuut xsi:type gespecialiseerd naar het type gegeven (intensiteit, snelheid, reistijd).

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
xsi:type String Ja TrafficFlow, TrafficSpeed, TravelTimeData Definitie van de specicatie van toepassing

Binnen het element basicData wordt vervolgens een afgeleide opgenomen van het element DataValue. De structuur van DataValue is als volgt.

image

Voorbeeld

<siteMeasurements>
 <measurementSiteReference id="RWS04_T_0258_ID_265" version="1" targetClass="MeasurementSite"/>
 <physicalQuantity index="0">
  <physicalQuantity xsi:type="SinglePhysicalQuantity">
   <basicData xsi:type="TravelTimeData">
    <travelTimeType>reconstituted</travelTimeType>
     <travelTime>
      <duration>58.659</duration>
     </travelTime>
   </basicData>    
  </physicalQuantity>
 </physicalQuantity>
 <measurementTimeDefault timePrecision="minute">
  <timeMeaning>beginTime</timeMeaning>
  <timeValue>2022-08-09T08:52:00.000Z</timeValue>
 </measurementTimeDefault>
</siteMeasurements>

Specialisaties

Type Omschrijving
TrafficFlow Intensiteit
TrafficSpeed Sneldheidsgegevens
TravelTimeData Reistijden
Ga terug naar de vorige pagina