Ga naar inhoud

Specialisatie AnimalPresenceObstruction (Verkeershinder door dieren op de weg)

De specialisatie AnimalPresenceObstruction valt onder de kapstok van Obstruction. Obstruction vormt de kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade. Bij AnimalPresenceObstruction gaat het om gebeurtenissen waarbij een blokkade van één of meerdere dieren het verkeer hindert. Naast de elementen uit Obstruction bevat het het verplichte element animalPresenceType en het optionele element alive:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie AnimalPresenceObstruction worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Obstruction en door de elementen van AnimalPresenceObstruction zelf.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
numberOfObstructions NonNegativeInteger Nee >=0 Het aantal obstakels dat de weg geheel of gedeeltelijk blokkeert
mobilityOfObstruction Mobility Ja NVT Container element om de mobiliteit van de blokkade aan te duiden
alive Boolean Ja true, false Met dit element wordt aangegeven of de dieren in leven zijn
animalPresenceType AnimalPresenceTypeEnum Ja animalsOnTheRoad, herdOfAnimalsOnTheRoad, largeAnimalsOnTheRoad, smallAnimalsOnTheRoad, wildAnimalsOnTheRoad Beschrijving van het soort blokkade waarbij dieren betrokken zijn

Subelement mobilityOfObstruction

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityType MobilityEnum Ja mobile, stationary, unknown Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is
speed KilometresPerHour Nee NVT Een snelheidsmaat gedefinieerd in kilometers per uur
Ga terug naar de vorige pagina