Ga naar inhoud

Element InternationalIdentifier

Dit element bevat de identificator/naam waarvan de waarde specifiek is voor het betreffende land.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
country CountryCode Ja ISO3166-1 Landcode conform EN ISO 3166-1
nationalIdentifier String Ja NVT Identificatie of naam die uniek is in het opgegeven land
Ga terug naar de vorige pagina