Ga naar inhoud

Specialisatie Accident (Ongeval situaties)

Het type Accident wordt gebruikt voor het beschrijven van situaties bij ongevallen. Naast de basis elementen van een situationRecord bevat deze specialisatie het verplichte element accidentType en het optionele element vehicleInvolved:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie Accident worden deze elementen aangevuld met een aantal extra elementen van deze specialisatie.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
accidentCause AccidentCauseEnum Nee avoidanceOfObstacles, driverDistraction, driverDrugAbuse, driverIllness, exceedingSpeedsLimits, excessAlcohol, excessiveDriverTiredness, impermissibleManoeuvre, limitedVisibility, notKeepingASafeDistance, onTheWrongSideOfTheRoad, pedestrianInRoad, poorLaneAdherence, poorMergeEntryOrExitJudgement, poorRoadSurfaceCondition, poorSurfaceAdherence, undisclosed, unknown, vehicleFailure, other Dit element beschrijft de oorzaak van het ongeval
accidentType AccidentTypeEnum Ja, 1 of meer accident, accidentInvolvingHazardousMaterials, accidentInvolvingHeavyLorries, accidentInvolvingMassTransitVehicle, accidentInvolvingPublicTransport, accidentInvolvingRadioactiveMaterial, accidentInvolvingTrain, collision, multipleVehicleAccident, secondaryAccident, seriousInjuryOrFatalAccident, vehicleStuckUnderBridge, other Dit element beschrijft het type ongeval. Het element komt ten minste een keer voor, maar kan vaker worden opgenomen om het ongeval zo goed mogelijk te beschrijven
collisionType CollisionTypeEnum Nee collisionWithAnimal, collisionWithObstacle, collisionWithPerson, headOnCollision, headOnOrSideCollision, multipleVehicleCollision, rearCollision, sideCollision Het soort aanrijding dat heeft plaatsgevonden
totalNumberOfPeopleInvolved NonNegativeInteger Nee >=0 Totaal aantal personen betrokken
totalNumberOfVehiclesInvolved NonNegativeInteger Nee >=0 Totaal aantal voertuigen betrokken
vehicleInvolved Vehicle Nee, 0 of meer NVT Beschrijving van een of meerdere voertuigen betrokken bij de situatie
groupOfVehiclesInvolved GroupOfVehiclesInvolved Nee, 0 of meer NVT Beschrijving in geval van meerdere betrokken voertuigen
groupOfPeopleInvolved GroupOfPeopleInvolved Nee, 0 of meer NVT Beschrijving van personen betrokken
Ga terug naar de vorige pagina