Ga naar inhoud

Interpratie gebruik waarschijnlijkheid (probabilityOfOccurrence)

Het veld probabilityOfOccurrence in een SituationRecord is bedoeld om aan te geven wat de waarschijnlijkheid is dat hetgeen in het situatieonRecord is beschreven optreedt. De waarde “riskOf” wordt gebruikt in het geval er een kans is op hetgeen is beschreven (b.v. kans op windstoten, of kans op file). De waarde “probable” geeft aan dat het zeer waarschijnlijk is dat betreffende gebeurtenis plaatsvindt, maar dat niet altijd hoeft op te treden. De waarde “certain” geeft aan dat het zeker is dat iets optreedt of gaat treden. Validity, probabilityOfOccurence en operatorActionStatus moeten in samenhang worden beschouwd.

Handelingen in de toekomst hebben afhankelijk van de mate van zekerheid dat iets gaat optreden in probabilityOfOccurence de waardes: “certain”, “probable” of “riskOf”:

  • “Certain” mag alleen gebruikt worden als er zeer grote waarschijnlijkheid is dat iets gaat gebeuren of zekerheid bestaat dat dit gaande is.
  • “Probable” wordt gebruikt als iets gepland is, maar waarvan het aanvangstijdstip nog te ver weg is van het actuele tijdstip (b.v de wegwerkzaamheden die over een jaar gepland zijn, kunnen nog best verplaatst worden. De werkzaamheden die voor vanavond gepland zijn niet meer). Het wisselen van de probabilityOfOccurence dient gemanaged te worden door de wegbeheerder

In geval een wegbeheerder zelf een handeling inzet (of op korte termijn gaat zetten), of actief heeft vastgesteld dat de actie in gang is gezet, wordt op het moment van activering de waarde van probabilityOfOccurence “certain”. In geval van SituationRecords met meerdere validPeriods, dan bevat binnen dit SituationRecord de probabilityOfOccurence nooit de waarde “certain”, maar altijd “probable”. Het SituationRecord met de (aankondiging van) de actuele handeling, mag de waarde “certain” wel hebben.

In geval een wegbeheerder niet zelf de actie heeft geactiveerd, of actief heeft vastgesteld dat de actie in gang is gezet, blijft de operatorActionStatus de waarde “probable” houden gedurende de levensduur van betreffend record. De operatorActionStatus wordt op de starttijd wel veranderd conform dit schema.

Ga terug naar de vorige pagina