Ga naar inhoud

Wat doet NDW aan Datakwaliteit

NDW werkt aan de kwaliteit van de datastromen. Binnen de NDW-organisatie is datakwaliteit een van de teams. Hieronder staat welke monitoring is ontwikkeld en ingericht, hoe dat wordt gebruikt door NDW en wat dit de NDW-partners biedt.

Validatietoetsen: NDW voert dagelijks voor meerdere datastromen een groot aantal validatietoetsen uit om technische afwijkingen op te sporen

  • Issues worden gemeld bij de leverancier om op te lossen
  • Technische afwijkingen (‘foute gegevens’) van actuele verkeersgegevens (AVG) worden uitgesloten bij het opvragen van gegevens
  • Actuele meldingen bij leveranciers zijn te zien in het Storingendashboard

Toetsen van contracteisen: NDW toetst of een leverancier levert wat is afgesproken

  • Dit wordt maandelijks besproken met de leverancier
  • Resultaat is beschikbaar via het Dashboard Datakwaliteit in Dexter (voor AVG)
  • Resultaten kunnen vanuit Dexter ook worden geëxporteerd voor eigen gebruik (voor AVG)

Referentiemetingen: NDW voert af en toe referentiemetingen uit

  • Dit leidt tot inzicht en verbeteracties bij leverancier, partners en NDW

Overige kwaliteitsaspecten: NDW monitort ook andere kwaliteitsaspecten zoals locatiereferentie, gebruik van het assortiment en servicedesk prestaties

  • Problemen met locatie referenties worden aangekaart bij de leverancier
  • Kwaliteitsaspecten worden gerapporteerd aan de partners

Kwaliteitsrapportages: NDW maakt halfjaarlijkse rapportages kwaliteit over bovenstaande onderwerpen

  • Deze worden besproken in het Partneroverleg

Gevalideerde Locatiereferenties: Voor sommige datastromen zien wij dat de bestaande locatieoverzichten niet altijd kloppen of niet altijd goed beschikbaar zijn. Voor deze locaties publiceert NDW alternatieve overzichten die aan de hand van onze logica gevalideerd en aangepast zijn.

Ga terug naar de vorige pagina