Ga naar inhoud

Specialisatie AuthorityOperation (Verkeershinder door activiteit Politie)

De specialisatie AuthorityOperation valt onder de kapstok van Activity. Activity vormt de kapstok kapstok voor alle activiteiten en evenementen die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer. Het type AuthorityOperation wordt gebruikt voor activiteiten die door de politie worden uitgevoerd (en mogelijk de doorstroming belemmeren): ongeval onderzoek of politiecontrole. De structuur van deze specialisatie is als volgt:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie AuthorityOperation worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Activity en door een extra element van AuthorityOperation zelf. In het verplichte element authorityOperationType wordt nader aangeduid van welke activiteit sprake is.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityOfActivity Mobility Ja NVT Container element om de mobiliteit van de activiteit aan te duiden
authorityOperationType AuthorityOperationTypeEnum Ja accidentInvestigationWork, civilEmergency, policeCheckPoint Beschrijving van het type verstoring en de betrokken instantie

Subelement mobilityOfActivity

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityType MobilityEnum Ja mobile, stationary, unknown Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is
Ga terug naar de vorige pagina