Ga naar inhoud

Element openlrLinear

Het element openlrLinear bevat het verplichte element firstDirection om de lijn locatie in OpenLR te coderen. De locatiereferentie is opgebouwd uit routebepalende knopen op een netwerk van lijnen, waarbij tenminste het startpunt en eindpunt zijn opgenomen. De structuur van dit element is als volgt:

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrLocationReferencePoint OpenlrLocationReferencePoint Ja, 1 of meer NVT Het element openlrLocationReferencePoint bevat informatie over het startpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorafgaand aan de exacte locatie van het punt
openlrLastLocationReferencePoint OpenlrLastLocationReferencePoint Ja NVT Het element openlrLastLocationReferencePoint bevat informatie over het eindpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorbij de exacte locatie van het punt. Het element is vrijwel identiek opgebouwd als openlrLocationReferencePoint, het element openlrPathAttributes wordt hier echter niet gebruikt
openlrOffsets OpenlrOffsets Nee NVT Dit optionele element bevat twee elementen die de offsets vanaf het startpunt, openlrPositiveOffset, en het eindpunt, openlrNegativeOffset, beschrijven.

Subelement openlrOffsets

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrPositiveOffset Integer Ja >=0 De afstand vanaf het referentiepunt gedefinieerd in openlrLastLocationReferencePoint uitgedrukt in meters
openlrNegativeOffset Integer Ja >=0 De afstand vanaf het referentiepunt gedefinieerd in openlrLocationReferencePoint uitgedrukt in meters
Ga terug naar de vorige pagina