Ga naar inhoud

Product VLOG/VRI

Inleiding

NDW heeft voor haar partners een VRI-datadienst beschikbaar die in gezamenlijkheid met gemeente Den Haag is ontwikkeld en nu landelijk door kan groeien. Nu leveren 162 verkeersregelinstallaties (VRI’s) van Den Haag VRI-data aan NDW.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit product is het nieuwsbericht Inzicht in V-Log voor iedereen binnen handbereik beschikbaar.

Definities

Afkorting Betekenis
VRI Verkeers Regel Installatie
V-Log VRI-Logging data
(i)VRI (intelligente) VRI
Streaming realtime aanleveren van VRI data
sFTP secure File Transfer Protocol
Endpoint toegangspunt voor uploaden van data
CCOL programmeertaal voor VRI’s met een verzameling voor gedefinieerde variabelen en functies in de programmeertaal C
IF InterFace
Tenant een groep gebruikers die een gemeenschappelijke toegang hebben, met specifieke rechten om de software- instantie te delen

Voorbeelden

NDW heeft voor gemeente Den Haag de V-Log omgeving ontwikkeld om de data van de Haagse VRI’s (streaming) te ontvangen, opslaan, ontsluiten. Bovendien biedt NDW hiermee diensten zoals distribueren naar marktpartijen, het beheer van VRI’s in de regio, standaard rapportages. Aanbieden van VRI-data kan ook op basis van (s)FTP of Endpoint.

Structuur en inhoud

VRI data bestaat uit V-Log data dat ingedeeld wordt naar V-Log II en V-Log III dataformat. De NDW applicatie biedt ook dataverwerking van de nieuwere (i)VRI datastroom. Voor V-Log configuratie gegevens is een apart bestand gewenst (bijvoorbeeld via CCOL IF beschikbaar te maken). Invoeren van configuratie gegevens kan ook binnenkort met de intekentool. De (i)VRI topologie bestanden zijn nu (nog) niet te verwerken in verband met landelijke standaardisatie processen.

Nieuwe ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van iVRI’s worden door NDW nauw gevolgd. Tijdens de opening van het nieuwe kantoor van NDW op 4 juli is een VRI workshop gehouden. De interesse van de deelnemers naar deze VRI datadienst leverde waardevolle discussies op. Inzichten werden gedeeld en de (i)VRI data kreeg veel aandacht. NDW zal de komende tijd zich een breder beeld vormen van haar mogelijke toekomstige rol en diensten.

De ontwikkeling van een landelijke VRI datadienst in 2022-Q4 zorgt er voor dat meer partners van NDW vlot zijn aan te sluiten. De structuur van de VRI-data verwerking krijgt een update waardoor aansluiten van meer partners op basis van ‘tenants’ zal verlopen. Door deze update is uitbreiding met meer partners overzichtelijker en beheer en onderhoud eenvoudiger. De afgelopen maanden hebben verschillende partners gevraagd naar de mogelijkheden van aansluiten op de NDW-VRI-data omgeving.

In 2022-Q4 zal NDW werken aan de ‘intekentool’ voor VRI kruispunten. Daarmee kan de beheerder van een VRI in de NDW VRI Admin tool aanvoerende kruispunttakken voor een VRI-configuratiebestand intekenen op een kaart. Zowel fietsrichtingen als autorichtingen. De beheerder van een VRI kan in de NDW VRI Admin tool aanvoerende kruispunttakken koppelen aan signaalgroepen van een VRI-configuratiebestand. Een gebruiker van Dexter kan VRI-intensiteiten visualiseren op kaart op niveau van aanvoerende kruispunttakken voor auto’s of fietsers. De functionaliteit komt beschikbaar voor alle Dexter gebruikers

Afnemen

Verzoek voor informatie kan via de NDW Servicedesk verlopen. De VRI datadienst kan bij NDW via Dexter worden afgenomen.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Ga terug naar de vorige pagina