Ga naar inhoud

DVM-Exchange

Overzicht en status DVM Exchange standaarden

Download hier de laatste versie van de standaard Datum toegevoegd
Interface Design Description (IDD) DVM-Exchange 2.6 Document versie 2.6.0 6-12-2018
DVM Services Interface Requirement Specification Document (IRS) versie 2.6.0 6-12-2018
XML Schema Definition (XSD) DVM-Exchange versie 2.6.0 6-12-2018
Webservices Description Library (WSDL) DVM-Exchange versie 2.6.0 6-12-2018
Samenvatting DVM-Exchange wijzigingen versie 2.6.0 6-12-2018
Appendix voor DVM-Exchange 2.6 Datum toegevoegd
Appendix DVM-Exchange 2.6 Services v2.6.0 6-12-2018
Appendix DVM-Exchange 2.6 Devices v2.5.6 6-12-2018
Testsuite Datum bijgewerkt
Testsuite v3 19-02-2021
Oudere versies Datum Toegevoegd
DVM Services Interface Requirement Specification Document version 2.1 1-11-2013
Interface Design Description DVM-Exchange 2.5 Document version 2.5.4 1-11-2013
DVM Services Interface Requierement Specification Document Version 2.5.1 8-11-2013
XSD DVM-Exchange 2.5 8-11-2013
WSDL file voor XSD van standaard versie 2.5 30-04-2015
Appendix DVM-Exchange 2.5 Devices v2.5.6 4-03-2015
Appendix DVM-Exchange 2.5 Services v2.5.8 4-03-2015
Testsuite v2 17-12-2015

Over DVM-Exchange

DVM Exchange logo

In mei 2011 hebben aantal leveranciers, adviseurs en wegbeheerders het initiatief genomen om te komen een open standaard voor de uitwisseling van verkeerskundige opdrachten en informatie tussen netwerkmanagement systemen. Het doel is om via deze standaard het Dynamisch Verkeers Management (DVM) binnen en over de domeinen van wegbeheerders in samenhang uit te voeren. Deze standaard is dan ook gelanceerd onder de naam 'DVM-Exchange'.

Niet alleen willen steeds meer wegbeheerders hun systemen laten koppelen via deze open standaard, maar ook leveranciers hebben er baat bij gebruik te maken van elkaars kennis. Door een gestandaardiseerd koppelvlak zijn de ontwikkel- en beheerkosten voor zowel leveranciers als gebruikers gunstiger en zijn technische koppelingen en samenwerking sneller te realiseren. DVM-Exchange draagt bij aan netwerkbreed verkeersmanagement door de gezamenlijke wegbeheerders met systemen van verschillende leveranciers. DVM-Exchange wordt dan ook al veelvuldig toegepast en past zich voortdurend aan de snel ontwikkelende slimme verkeerssystemen aan.

De open standaard DVM-Exchange is de voor de hand liggende keuze voor marktpartijen (zowel opdrachtgevers, adviseurs als opdrachtnemers) die verschillende soorten systemen van verschillende leveranciers en wegbeheerders, op een open, gestructureerde en kosteneffectieve manier willen combineren in het kader van dynamisch verkeersmanagement.

Overzicht implementaties:

 • Provincie Noord-Holland, bedoeld voor RWS VCNWN en Verkeerscentrale Amsterdam, uitgevoerd door Technolution. De koppelingen zijn operationeel.
 • Provincie NH, VCNWN, VC Amsterdam door Technolution en Trinite, op basis van DVM Exchange 1.0 (status: koppeling is niet meer actief)
 • Rotterdam, geïmplementeerd door Technolution, bedoeld voor koppeling met VC Rhoon (NMS: Technolution). Rotterdam had als een van de eersten de DVM-X standaard in het eigen systeem (MobiMaestro) ingevoerd. De koppeling is operationeel.
 • Nijmegen, geïmplementeerd door Technolution, bedoeld voor koppeling met NMS Nijmegen (IT&T). De koppeling is operationeel.
 • Deventer, geïmplementeerd door Technolution, bedoeld voor koppeling met NMS GelOve (IT&T) en NMS Rijkswaterstaat VCNON (Technolution). De koppelingen zijn operationeel.
 • Provincie NH door Technolution bedoeld voor koppeling met de PPA Noord Supervisor (ARS) (status: koppeling is niet meer actief)
 • Rijkswaterstaat CIV, teststraat, geïmplementeerd door Technolution, bedoeld voor koppelingen met andere systemen binnen de testomgeving (Vialis, IT&T, etc.), koppelingen zijn operationeel horizontaal tussen twee MobiMaestro NMS’en en verticaal tussen NMS (Technolution) - CDMS (Vialis)
 • Rijkswaterstaat landelijk uitgerold in alle verkeerscentrale voor interne koppelingen tussen MobiMaestro NMS (Technolution) en CDMS (Vialis) en tussen MobiMaestro NMS (Technolution) en een beheerpakket voor tijdelijke maatregelen (Tekstkarren). De koppelingen zijn operationeel.
 • Tilburg, geïmplementeerd door Technolution, bedoeld voor koppeling met NMS van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (Technolution). De koppeling is operationeel.
 • Provincie Zuid-Holland / Den haag, NMS geïmplementeerd door Technolution, bedoeld voor koppeling met NMS van Rijkswaterstaat VCZWN te Rhoon (Technolution). De koppeling is operationeel
 • Breda, geïmplementeerd door Technolution, bedoeld voor koppeling met NMS van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (Technolution). De koppeling is operationeel.
 • Provincie Limburg, geïmplementeerd door Technolution, bedoeld voor koppeling met het NMS van Venlo (Technolution), het NMS van Roermond (Technolution) en het NMS van Maastricht (Technolution). De koppelingen zijn operationeel
 • Groningen Bereikbaar, geïmplementeerd door Technolution, bedoeld voor koppeling met het NMS Rijkswaterstaat VCNON (Technolution). De koppeling is operationeel
 • Provincie Utrecht, geïmplementeerd door Technolution, bedoeld voor koppeling met het NMS Rijkswaterstaat VCMN (Technolution), de VRI-BC (Vialis) en de Netwerkregeling van Amersfoort (Vialis). De koppelingen zijn operationeel.
 • Regio Gelderland-Overijssel (Provincie Gelderland), geïmplementeerd door Vialis: koppeling verkeer.nu NMS GelOve met VCNON RWS (Mobimaestro, Technolution), met NMS Provincie Gelderland (verkeer.nu, Vialis), met NMS Provincie Overijssel (verkeer.nu, Vialis), met NMS Gemeente Nijmegen (verkeer.nu, Vialis), met NMSGemeente Arnhem (verkeer.nu, Vialis) en met DRIP manager
 • Gemeente Arnhem (Mobimaestro, Technolution). Koppelingen zijn operationeel.
 • Provincie Gelderland, geïmplementeerd door Vialis: koppeling verkeer.nu Gelderland met NMS GelOve (verkeer.nu, Vialis). Koppeling is operationeel.
 • Provincie Overijssel, geïmplementeerd door Vialis: koppeling verkeer.nu Overijssel met NMS GelOve (verkeer.nu, Vialis). Koppeling is operationeel.
 • Gemeente Nijmegen, geïmplementeerd door Vialis: koppeling verkeer.nu Nijmegen met NMS GelOve (verkeer.nu, Vialis) en met Gemeente Nijmegen DRIP manager (Mobimaestro, Technolution). Koppelingen zijn operationeel.
 • Gemeente Arnhem, geïmplementeerd door Vialis: koppeling verkeer.nu Arnhem met NMS GelOve (verkeer.nu, Vialis) en met Gemeente Arnhem DRIP manager (Mobimaestro, Technolution). Koppelingen zijn operationeel.
 • Regio Midden Nederland (Provincie Utrecht), geïmplementeerd door Vialis: koppeling verkeer.nu RVM met NMS-P RVM (Mobimaestro, Technolution) en met NMS-I RVM (Mobimaestro, Technolution). Koppelingen zijn operationeel.
 • Regio Twente (Gemeente Enschede), geïmplementeerd door Vialis: koppeling verkeer.nu Twente met VCNON RWS (Mobimaestro, Technolution) en met PVS/DRIP manager Twente (Vivaldi/CDMS, Vialis). Koppelingen zijn operationeel.
 • Gemeente Zwolle, geïmplementeerd door Vialis: koppeling verkeer.nu Zwolle met VCNON RWS (Mobimaestro, Technolution), met Toptrac Zwolle (Vivaldi, Vialis) en DRIP manager Zwolle (CDMS, Vialis). Koppelingen zijn operationeel.
 • Gemeente Zwolle, geïmplementeerd door Vialis: koppeling Vivaldi NMS Zwolle met VCNON RWS (Mobimaestro, Technolution). Koppeling is operationeel.
 • Gemeente Hengelo, geïmplementeerd door Vialis: koppeling verkeer.nu Twente met beheerpakket tekstkarren (TS-Track, Traffic Service Nederland). Koppeling is binnenkort operationeel.
 • Regio Rijnmond, geïmplementeerd door Vialis: koppeling verkeer.nu Rijnmond met RWS VCZWN (Mobimaestro, Technolution). Koppeling is binnenkort operationeel.
Ga terug naar de vorige pagina