Skip to content

Specialisatie InfrastructureDamageObstruction (Verkeershinder door beschadiging infrastructuur)

De specialisatie InfrastructureDamageObstruction valt onder de kapstok van Obstruction. Obstruction vormt de kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade. Het type InfrastructureDamageObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij schade aan de infrastructuur in, op of boven het wegdek een blokkade vormt die het verkeer hindert. Naast de elementen uit Obstruction bevat het het verplichte element infrastructureDamageType:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie InfrastructureDamageObstruction worden deze elementen aangevuld met een extra element van de specialisatie Obstruction en door de elementen van InfrastructureDamageObstruction zelf.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityOfObstruction Mobility Ja NVT Container element om de mobiliteit van de blokkade aan te duiden
infrastructureDamageType InfrastructureDamageTypeEnum Ja burstPipe, burstWaterMain, collapsedSewer, damagedBridge, damagedCrashBarrier, damagedGantry, damagedRoadSurface, damagedTunnel, damagedViaduct, fallenPowerCables, gasLeak, weakBridge, other Beschrijving van de het soort blokkade door infrastructurele schade

Subelement mobilityOfObstruction

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityType MobilityEnum Ja mobile, stationary, unknown Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is
Go back to the previous page