Skip to content

Digitale regelscenario's

Inleiding

Project VM-IVRA

Het programma RWS Talking Traffic werkt aan diverse projecten waarmee overheid en bedrijfsleven de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van verkeer gezamenlijk verbeteren. Eén van die projecten is VM-IVRA: Verkeersmanagement Informatie voor Route-advies. Inzet is om via het NDW één uniform informatiekanaal te ontwikkelen en dit te gebruiken om overheidsinformatie over verkeersmanagement te delen met serviceproviders. VM-IVRA wordt uitgevoerd onder de vlag van het LVMB en het DO DTM (digitale transitie mobiliteit), waarmee in één keer alle grote wegebeheerders bij het project betrokken zijn.

Integratie in NDW Applicaties Diego en Melvin

In 2022 is er een uitgebreide proefneming uitgevoerd binnen VM-IVRA. In de evaluatie van de beproeving is geconcludeerd dat een aantal toepassingen dusdanig kansrijk zijn dat deze worden doorgezet naar een operationele omgeving. Het betreft:

Nummer Onderwerp Beschrijving
1 Stremmingsinformatie Open datafeed met informatie over actuele volledige stremmingen op het RVM+ netwerk
2 Omleidingsteksten in DIBs Datafeed op basis van contractafspraken met daarin omleidingsinformatie op basis van teksten.
3 Digitale vooraankondigingen Datafeed op basis van contractafspraken met daarin informatie over geplande werkzaamheden

Stremmingen en DIB’s worden in Diego geïntegreerd. Van Digitale is besloten om deze in Melvin te integreren, omdat de informatie en de doelgroep meer raakvlak heeft met de gebruikersgroep van Melvin. Daarnaast zijn er diverse beproevingen met statische data gedaan., zoals milieu- en schoolzones. Deze worden geintegreerd in George. Deze integratie valt buiten de scope van deze documentatie.

Doel van de documentatie

In deze documentatie wordt de berichtenstructuur van de drie genoemde toepassingen vastgelegd. Het doel hiervan is om de verbinding te leggen tussen informatie die wordt ingevoerd door de gebruikers van Melvin en Diego en de informatie die uiteindelijk wordt verstuurd naar serviceproviders.

Leeswijzer

Via onderstaande links worden de drie berichten uit de bovenstaande tabel in afzonderlijke pagina's weergegeven en nader gespecificeerd. Van elk berichttype wordt de volgende informatie gegeven:

  • Een algemene toelichting op het bericht.
  • Een Datex-UML diagram.
  • Een tabel waarin alle berichtvariabelen worden toegelicht en worden verbonden aan het gegevens in de NDW Applicaties Diego en Melvin.

Berichtenstructuur VM-IVRA

Binnen VM-IVRA worden de gegevens uit het gegevensmodel hierboven omgezet naar berichtenstructuren in Datex-II versie 3. Voor alle berichtenstructuren is uitgegaan van het Nederlands standaard profiel, te vinden op https://docs.ndw.nu/dataformaten/datex2-v3/downloads/profielen/DATEXIISchema_3_SB_ActueleVerkeersituatieOpDeWeg.zip.

In de volgende paragrafen wordt de mapping van alle use cases in VM-IVRA weergegeven op dit profiel. Voor elke dienst wordt eerst een UML-diagram weergegeven met daarin de een weergave van het bericht. Vervolgens worden de elementen in UML in een tabel gemapt op de informatie in het gegevensmodel.

Stremmingsinformatie

Omleidingsteksten in DIB's

Digitale vooraankondiging

Go back to the previous page