Skip to content

Product Regionaal Verkeersmanagement (RVM) netwerk

Het RVM netwerk is het netwerk waarover de gemeenschappelijke wegbeheerders afspraken gemaakt hebben over regionaal verkeersmanagement.

Om dit netwerk te visualiseren, bijvoorbeeld in rapporten, op schermen van applicaties en dergelijke is er een digitale versie beschikbaar als GIS bestand.

Dit zijn zogenaamde shapefiles.

Ontstaan van de shapefiles

De bron/onderlegger van de shapefile is het Nationaal Wegenbestand (NWB) zoals dat door RWS wordt beheerd. Het RVM netwerk wordt sinds 2013 gemaakt en jaarlijks geactualiseerd.

Voor het maken van de RVM kaart/bestanden werd tot en met 2023 een kopie van het NWB gemaakt op een vastgestelde datum (1 maart) en in deze kopie werden een aantal attributen toegevoegd ten behoeve van regionaal verkeersmanagement. De functie- en prioriteiten kaarten van diverse regio’s zijn dermate oud, dat we deze informatie sinds 2022 niet meer delen. Voor een functiekaart per regio kunt u zich tot de regio richten.

Sinds medio 2024 is het mogelijk om het RVM netwerk maandelijks te actualiseren en wordt het ook maandelijks als wegkenmerken database beschikbaar gesteld (Index of /wkd/ (rijkswaterstaatdata.nl). Hiermee komen infrastructuur wijzigingen sneller beschikbaar. (Denk bijvoorbeeld aan de al enige jaren durende werkzaamheden bij de A7/rondweg Groningen en diverse nieuwe wegtracés in Zuid Holland die in de loop van 2024 geopend zijn of worden))

Voor 2024 is ook een ‘jaarversie’ gebouwd op het NWB van juli 2024 en als Shape file beschikbaar op het de NDW open data portaal. Deze shape zal nog steeds eenmaal per jaar geactualiseerd worden.

Het RVM netwerk is sinds medio 2024 ook visueel toegankelijk in de NDW applicatie “George” (George - Wegkenmerken, verkeersborden (ndw.nu)) In George kunnen daartoe geautoriseerde gebruikers het RVM (plus) netwerk aanpassen. Informeer naar de mogelijkheden via de servicedesk van NDW.

Korte beschrijving van de beschikbare shapefiles

Omschrijving inhoud downloadbaar
NWB netwerk Alle wegen in Nederland, bijna 1,5 miljoen wegvakken
(door het toevoegen van fietspaden in maart 2022 is het NWB fors gegroeid)
Via https://nationaalwegenbestand.nl/
RVM netwerk Conform definitie door LVMB vastgesteld. Door de uitbreiding van het NWB met fietspaden is het aantal RVM wegvakken tussen 2022 en 2024 verdubbeld tot ruim 150 duizend. In principe zijn alle vrijliggende fietspaden opgevoerd waarbij wegvakken op de aansluitingen of bij kruisingen met fietspaden geknipt zijn. De totale weglengte van het RVM netwerk is niet substantieel anders. Zie bij Afnemen op deze pagina

Naast het RVM netwerk heeft een viertal provincies (Noord- en Zuid-Holland Noord-Brabant en Limburg) ook nog een uitgebreider RVMplus netwerk benoemd, specifiek ten behoeve van afstemming van wegwerkzaamheden in hun regio. Dit netwerk is ook opgenomen in het WKD van het RVM(plus) De informatie of over een wegvak uit het RVM ook IM (incident management) afspraken zijn gemaakt is verwijderd, immers hiermee heeft u toch niet het complete IM netwerk, dat is bij de stichting IM te verkrijgen.

Do’s en Do nots

Eén shapefile bestaat uit een aantal bij elkaar horende bestanden met dezelfde naam maar verschillende extensies: .dbf, .prj, .shx en .shp

De waarden van alle attributen staan in het .dbf bestand. Dit is ook te openen met bijvoorbeeld Excel of Acces, waarna er bewerkingen mee uitgevoerd kunnen worden.

Breng echter in de aan de shapefile gekoppelde .dbf nooit wijzigingen aan, verander de record volgorde niet, voeg geen kolommen toe en dergelijke. Dat zal tot problemen met inlezen van de shapefile in een GIS pakket leiden.

Als de shapefile in een GIS pakket geopend wordt en dat pakket biedt de mogelijkheden om een deel van het bestand te selecteren, attributen te wijzigen, verwijderen of toe te voegen, dan is het dringend aan te raden het resultaat daarvan onder een andere naam (dus als nieuwe shapefile) op te slaan en daarbij eventueel elk wegvak als extra een eigen-toepassing-gebonden uniek nummer mee te geven.

Wat u in elk geval nooit moet doen is het wijzigen of verwijderen van het attribuut WVK_ID. Dit is namelijk de unieke sleutel van een wegvak in het NWB. Als deze in stand gehouden wordt, dan is het altijd mogelijk een zelf gemaakt/aangepast GIS bestand weer samen te voegen met een update van het NWB of het RVM netwerk onder in stand houding van de door u zelf toegevoegde gegevens.

Afnemen

Hieronder zijn de bestanden van het RVM Netwerk beschikbaar voor download. De kaart is geactualiseerd in juli 2024.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Go back to the previous page