Skip to content

Element headerInformation

De element bevat metainformatie over de inhoud het beschreven element.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
confidentiality ConfidentialityValueEnum Ja noRestriction, restrictedToAuthorities Indicatie van de vertrouwelijkheid van informatie
informationStatus InformationStatusEnum Ja real, test Indicatie van de betrouwbaarheid van de informatie
Go back to the previous page