Skip to content

Element alertCLinear

Het element alertCLinear wordt gebruikt om de lijn locatie te beschrijven op basis van VILD. Het element kan van het type AlertCMethod2Linear of AlertCMethod4Linear zijn. Deze specialisatie wordt aangegevens middels het attribuut xsi-type.

Attributen

xsi:type

Met het attribuut xsi:type wordt de specialisatie/soort aangegeven

Type: Verplicht Domein
String Ja Zie specialisaties

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocationCountryCode String Ja 8 (code voor Nederland), D (code voor NDW-VILD) Het element bevat de EBU country code
alertCLocationTableNumber String Ja NVT Dit element bevat de (middels een punt gescheiden) release- en versie-nummers van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "6.7"
alertCLocationTableVersion String Ja NVT Dit element bevat de subversie van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "A"

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld is de alertCLinear van xsi:type AlertCMethod4Linear, deze kan ook van xsi:type AlertCMethod2Linear zijn.

<groupOfLocations xsi:type="Linear">
 <locationForDisplay>
  .. 
 </locationForDisplay>
 <supplementaryPositionalDescription>
  ..
 </supplementaryPositionalDescription>
 <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod4Linear">
  ..
 </alertCLinear>
 <linearExtension>
  ..
 </linearExtension>
</groupOfLocations>

Specialisaties

De specialisaties voor de groupOfLocations worden middels het attribuut xsi:type aangegeven, en kunnen zijn:

Type: Omschrijving
AlertCMethod2Linear Een methode 2 lijnlocatie wordt gebruikt indien er directe verwijzingen worden opgenomen naar de betreffende AlertC (VILD) locaties
AlertCMethod4Linear Een methode 4 lijnlocatie wordt gebruikt indien er sprake is van een locatie op een bepaald afstand (offset) ten opzichte van de AlertC (VILD) start- en eindlocatie
Go back to the previous page