Skip to content

Gevalideerde locatiereferenties

Voor sommige datastromen kloppen de bestaande locatieoverzichten niet altijd. Of ze zijn niet altijd goed beschikbaar. Voor deze locaties zijn alternatieve overzichten beschikbaar die aan de hand van logica van NDW gevalideerd en aangepast zijn.

Datastroom Reden van her-validatie Locatie
Bruggen ISRS codes kunnen wijzigen over tijd. Hierdoor is een historisch overzicht noodzakelijk. Datakwaliteit API
MSI MSI locaties kunnen in verloop van tijd veranderen. Hierdoor is een historisch overzicht noodzakelijk. Datakwaliteit API

Bruggen

De ISRS code van een brug kan nog wel eens veranderen. Om toch een volledig overzicht te krijgen van de brugopeningen van een gegeven brug zal men in sommige gevallen dus de data van meerdere ISRS code's moeten ophalen. NDW Datakwaliteit heeft een overzicht gemaakt van welke ISRS codes voor welke brug op een bepaald moment valide zijn. Hierdoor kan men zien hoe de ISRS van die brug over tijd is veranderd en daarmee ook een volledig beeld krijgen van onder welke ISRS codes de bruggendata is opgeslagen.

Naast ISRS wijzigingen houden we ook andere veranderingen bij (zoals bijvoorbeeld wijzigingen in contract).

 {
  "location_id": "bridge_077",
  "isrs": "NLRTM001160350300018",
  ...
  "valid_from": 1546300800000,
  "valid_until": 1672531199000
 },
 {
  "location_id": "bridge_077",
  "isrs": "NLRTM001160350300018",
  ...
  "valid_from": 1672531200000,
  "valid_until": 1672790399000
 },
 {
  "location_id": "bridge_077",
  "isrs": "NLRTM001160350300021",
  ...
  "valid_from": 1672790400000,
  "valid_until": 1673913599000
 },
 {
  "location_id": "bridge_077",
  "isrs": "NLRTM001160350300018",
  ...
  "valid_from": 1673913600000,
  "valid_until": null
 }

Opmerking: Dit overzicht is gemaakt op dagbasis. Het komt voor dat de ISRS code gedurende de dag wijzigd, hierdoor zal men voor die dag twee ISRS'en moeten uitlezen. Voor een volledige lijst met brugopeningen is het gewenst om dan ook altijd minimaal één dag overlap te hanteren in de exports.

Go back to the previous page