Skip to content

Element openlrLastLocationReferencePoint

Het element openlrLastLocationReferencePoint bevat informatie over het eindpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorbij de exacte locatie van het punt. Het element is vrijwel identiek opgebouwd als openlrLocationReferencePoint, het element openlrPathAttributes wordt hier echter niet gebruikt.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrGeoCoordinate OpenlrGeoCoordinate Ja NVT Het element openlrGeoCoordinate beschrijft de coordinaten van het startpunt van de referentielijn
openlrLineAttributes OpenlrLineAttributes Ja NVT Het element openlrLineAttributes beschrijft de eigenschappen van de referentielijn
Go back to the previous page