Skip to content

Producten

Op dit gedeelte van NDW Docs is informatie te vinden over de producten van NDW.

NDW stelt voor gebruikers producten samen in verschillende categoriën:

  • Statische weggegevens. Dit zijn gegevens over het wegennet die niet vaak of op regelmatige basis veranderen. Voorbeelden zijn: de breedte van de weg, knooppunten.
  • Dynamische weggegevens. Dit zijn gegevens over het wegennet die vaak of regelmatig veranderen en een beschrijving geven van de toestand van de weg. Voorbeelden zijn: sluitingen van wegen, gegevens over ongevallen en incidenten
  • Verkeersgegevens. Dit zijn gegevens over de kenmerken van het wegverkeer. Voorbeelden zijn: verkeersvolume en snelheid

Producten statische weggegevens

In de categorie statische weggegevens levert NDW de volgende producten:

Producten dynamische weggegevens

In de categorie dynamische weggegevens levert NDW situatieberichten. Er zijn zes deelproducten beschikbaar:

Naast situatieberichten levert NDW in deze categorie ook de producten:

Producten verkeersgegevens

In de categorie verkeersgegevens levert NDW de volgende producten:

Historische data

Binnen NDW zijn ook historische data beschikbaar.

Go back to the previous page