Skip to content

Uitvoeren van referentiemetingen

Een aantal keer per jaar voert NDW referentiemetingen uit. Bij verschillende partners waarvoor NDW het contract beheert. Met behulp van LiDaR en videoanalyse worden lengte en voertuigcategorisering vastgesteld. Dit wordt vergeleken met de data van het meetpunt (lus, radar) om te bepalen of aan de kwaliteitseisen is voldaan. Deze referentiemetingen geven inzicht en leiden tot actie- en verbeterpunten bij leveranciers en NDW.

De rapporten van uitgevoerde referentiemetingen zijn te vinden op Mijn NDW.

Let op, hiervoor is een login vereist.

Go back to the previous page