Skip to content

Aanleveren actuele verkeersgegevens

Aansluitproces op hoofdlijnen

 • Tijdig, bij voorkeur minimaal een maand voor beoogde levering, contact opnemen met de NDW Servicedesk, zodat:

  • administatieve zaken, zoals het maken van de juiste accounts op systemen, ingeregeld kunnen worden.

  • inhoudelijke details van de te aan te leveren informatie besproken kunnen worden.

  • afpraken maken over service levels voor de aansluiting.

 • Voorbereiden en uitvoeren van de aansluittest leverancier actuele verkeersgegevens (AVG) op de testomgeving (NCIS-referentie).

 • Na een succesvolle aansluittest op de testomgeving, wordt een moment vastgesteld dat de aansluiting in productie gaat.

Interfacebeschrijving

Actuele verkeersgegevens moeten worden aangeleverd aan het NDW systeem NCIS. Hieronder is een overzicht opgenomen van de interface die voor deze datastroom gebruikt moet worden.

Parameter Waarde Opmerking
Data formaat DatexII v2.3 Voor deze datastroom worden de MeasurementSiteTablePublication en de MeasuredDataPublication gebruikt
Protocol Ketenprotocol AVG Klik hier om naar het ketenprotocol AVG te gaan
Updatefrequentie MST: onOccurrence
MDP: 1 minuut
Nalevering MDP: onOccurrence
Compressie GZIP
Bestandsextensie .gz
Levermethode Push methode AVG
UpdateMethode Snapshot
Verbinding HTTPS of VPN
XML-Schema NDW DATEXII v2.3 XSD Klik hier om naar het XSD te gaan
WSDL DATEX II 2.3 WSDL Klik hier voor de DATEX II 2.3 WSDL

Testvoorwaarden

Netwerkverbindingen

Belangrijkste voorwaarde voor het kunnen starten van de test is dat de betreffende IP adressen en VPN instellingen zijn doorgevoerd op zowel NCIS-referentie als op toeleverende systemen.

Offline controle

Voorafgaand aan de test is er al een offline controle geweest van een MST en een MDP bestand, om te valideren dat deze inhoudelijk correct is.

Voorbereiden NCIS-referentie en provider definitie

 • NDW maakt op NCIS-referentie een contract aan voor de betreffende leverancier.

 • Het endpoint voor de aanlevering van data wordt door NDW gecommuniceerd met de leverancier.

 • Indien van toepassing: Het endpoint voor de aanlevering van naleveringen wordt door NDW gecommuniceerd met de leverancier.

 • NDW controleert de volgende instellingen:

  • Om de drie minuten zal er een nieuwe MST gemaakt worden.

  • De MST zal één minuut nadat deze gemaakt is worden gepubliceerd.

  • Iedere minuut zal er gecontroleerd worden of het mogelijk is om een MST te activeren.

  • Iedere minuut wordt de laatste MST vastgesteld.

 • Om naleveringen te kunnen testen zal de ‘time to live’ aangepast moeten worden. Ook deze parameter wordt eenmalig voor de gehele testset aangepast De ‘time to live’ is de duur waarin de meetwaardes van MDP leveringen voor het actueel beeld AVG als ‘niet verouderd’ worden gezien. De measurementTimeDefault mag niet ouder zijn dan T=’nu’ – ‘time to live’. N.B. de tijd wordt gespecificeerd in Zulu-tijd!

Uitvoeren teststappen aansluiten AVG leverancier

Het testscenario kent afzonderlijke teststappen die gericht zijn op het testen van geïsoleerde functionaliteiten binnen de AVG-stroom. De eerste teststap binnen het testscenario is het initialiseren van een MST. Verificatiestappen gebeuren altijd door controleren logging en bestanden.

Tabel 1 - Acties

# Tijdstip
(mm:ss)
Actie Leverancier MST versie siteRecords
siteMeasurements
Actie NDW
0 NtB Start sturen keepalives X X Verifieer ontvangst en automatische ack daarop door NCIS
1 NtB Insturen MST 1 X Verifieer dat MST is ontvangen en wordt verwerkt.
2 NtB Insturen MDP 1 X NDW controleert dat de datalevering is gestart
3 NtB Insturen MST 2 2 X Verifieer dat MST is ontvangen en wordt verwerkt.
4 NtB Insturen MDP 1 X Data wordt geweigerd met invalid MST reference, controleer of leverancier om kan gaan met NACK en kan zien wat reden voor weigering was.
5 NtB Insturen MDP 2 X Verifieer dat MDP wordt ontvangen en verwerkt.
6 NtB Optionele robuustheidtest: Insturen MST 3 3 X Insturen MST met een fout – resulteert in weigering van NCIS
7 NtB Optionele robuustheidtest: Blijven leveren op MST 2 2 X Verifieer dat actief worden MST 3 bij leverancier is voorkomen/teruggedraaid (rollback)

Tabel 2 – Optionele naleveringentest

# Tijdstip
(mm:ss)
Actie Leverancier MST versie siteRecords
siteMeasurements
Actie NDW
1 NtB Insturen nalevering naar naleveringen endpoint 1 X Verifieer dat nalevering wordt ontvangen op naleveringenproces
2 NtB Insturen nalevering die refereert naar MST versie 1 1 X Verifieer dat nalevering wordt ontvangen op naleveringenproces en refereert naar oude MST

Storing Verbinding Dataprovider

Het doel van deze teststap in het scenario is om storingen in de verbinding te simuleren en te verifiëren dat leverancier weer data begint met leveren.

Tabel 3 – Uitval leverancier

# Tijdstip
(mm:ss)
Wie Actie Leverancier MST versie siteRecords
siteMeasurements
Actie NDW
1 NtB Leverancier Verbreekt verbinding 2 X Verifieer dat er geen data meer binnenkomt
2 NtB Leverancier Herstel de verbinding 2 X Verifieer dat er weer data ontvangen wordt
3 NtB Leverancier Optioneel: Leverancier stuurt eerste 10 naleveringen + levert actuele data 2 X Verifieer dat er maar 10 naleveringen waren en actuele data ontvangen is
4 NtB Leverancier Optioneel: Leverancier stuurt andere 5 naleveringen + levert actuele data 2 X Verifieer dat 5 naleveringen en actuele data ontvangen zijn

Tabel 4 – Uitval NCIS

# Tijdstip
(mm:ss)
Actie MST versie siteRecords
siteMeasurements
Actie NDW
5 NtB NDW Verbreekt verbinding 2 X Verifieer dat er geen data meer binnenkomt
6 NtB Herstel de verbinding 2 X Verifieer dat er weer data ontvangen wordt
7 NtB Optioneel: Leverancier stuurt eerste 10 naleveringen + levert actuele data 2 X Verifieer dat er 5 naleveringen waren en actuele data ontvangen is

Duurtest

In dit laatste deel moet de leverancier aantonen dat zijn datalevering stabiel is. Het systeem moet 24 uur lang data leveren aan het NDW. NDW beheer controleert na de 24 uur of er in die tijd 1440 minuten per etmaal data is ontvangen. Het aantal naleveringen wordt niet gecontroleerd.

Go back to the previous page