Skip to content

Element Comment

Dit element kan worden gebruikt om additionele informatie te verschaffen over een situatie. Het element is optioneel en kan meerdere keren voorkomen.

De structuur van het element is als volgt:

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
comment MultilingualString Ja real, test Indicatie van de betrouwbaarheid van de informatie
commentDateTime DateTime Nee Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Datum en tijd waarop de additionele informatie is beschreven
commentType CommentTypeEnum Ja abnormalLoadMovementNote, dataProcessingNote, description, internalNote, roadworksName, warning,other Indicatie van het type informatie

Subelement commentType

Het element commentType wordt gebruikt om het soort commentaar aan te geven dat wordt gegeven in het element comment. Het domein voor dit element is als volgt:

Waarde Definitie
internalNote Projectnaam in geval van werkzaamheden
warning Datgene waarvoor de weggebruiker gewaarschuwd moet worden. De toepassing van dit commenttype is een journalistieke weergaven van de hinder die wordt veroorzaakt. (veelal wordt deze later verbijzonderd in situationrecords die de exacte hinder beschrijven in automatisch verwerkbare informatie)
other Aanvullende informatie die niet gecodeerd of in een anderszins benoemd vrije tekst veld kan worden geplaatst. Het gebruik van dit veld dient zoveel mogelijk vermeden te worden.

Voorbeeld

<generalPublicComment>
 <comment>
  <values>
   <value lang="nl">Aanleg van de Uithoflijn </value>
  </values>
 </comment>
 <commentDateTime>2017-08-07T06:24:04Z</commentDateTime>
 <commentType>internalNote</commentType>
</generalPublicComment>
<generalPublicComment>
 <comment>
  <values>
   <value lang="nl">De tijdelijke kruising wordt omgebouwd tot de defintieve kruising. </value>
  </values>
 </comment>
 <commentDateTime>2017-08-07T06:24:04Z</commentDateTime>
 <commentType>warning</commentType>
</generalPublicComment>
Go back to the previous page