Skip to content

Specialisatie CarParks (Status van één of meer parkeergelegenheden)

De specialisatie CarParks valt onder de kapstok van NonRoadEventInformation. Deze specialisatie wordt gebruikt als kapstok voor alle niet weggerelateerde informatie en bevat zelf geen specifieke elementen buiten de standaard elementen van een situationRecord. De specialisatie CarParks beschrijft de status van één of meer parkeergelegenheden. Naast de elementen uit NonRoadEventInformation bevat de specialisatie de verplichte elementen carParkIdentity en carParkStatus om zowel de parkeergelegenheid te beschrijven als de status ervan:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie CarPark worden deze elementen aangevuld met extra elementen:

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
carParkIdentity String Ja NVT De identificatie van één of meer parkeergelegenheden
carParkStatus CarParkStatusEnum Ja carParkClosed, allCarParksFull, carParkFacilityFaulty, carParkFull, carParkStatusUnknown, enoughSpacesAvailable, multiStoryCarParksFull, noMoreParkingSpacesAvailable, noParkAndRideInformation, noParkingAllowed, noParkingInformationAvailable, normalParkingRestrictionsLifted, onlyAFewSpacesAvailable, parkAndRideServiceNotOperating, parkAndRideServiceOperating, specialParkingRestrictionsInForce Dit element geeft de status van de parkeergelegenheden weer die in het element carParkIdentity beschreven worden
Go back to the previous page