Skip to content

Digitale vooraankondiging

Een digitale vooraankondiging is betreft een tekstbericht over een wegwerkzaamheid of een evenement, dat in de komende periode plaats zal vinden. Een vooraankondiging wordt in principe niet tijdens het rijden getoond maar posttrip en dan alleen aan verkeer dat het betreffende wegvak van de toekomstige afsluiting heeft gepasseerd. . Belangrijkste elementen van de digitale vooraankondiging zijn:

  • Het tekstbericht dat wordt getoond incar.
  • De referentie naar de wegwerkzaamheden-feed waar alle informatie rond het wegwerk is weergegeven.

Daarnaast bevat het bericht informatie over de doelgroep en het tijdstip dat de vooraankondiging getoond moet worden. Informatie over het wegvak waar de afsluiting zal plaatsvinden komt uit het gerefereerde object. Dit geldt ook voor de URL die meegegeven kan worden van een website met aanvullende informatie.

UML schema vooraakondiging

UML Omleidingen

Mapping gegevensmodel naar DATEXII Vooraankondigingen

Datex attribuut Datex type gegevensmodel VM-IVRA type toelichting
SituationRecord
probabilityOfOccurence Enum Certain Altijd certain op moment dat een vooraankondiging wordt gepubliceerd
• probable
• certain
N.v.t.
situationRecordCreationReference String Regelscenario.verwijzing wegwerkfeed string Verwijzing naar situationRecord_id in wegwerkzaamhedenfeed
situationRecordCreationTime DateTime n.v.t. Het tijdstip in UTC dat dit onderdeel van de situatie actief is.
situationRecordVersionTime DateTime n.v.t. Het tijdstip in UTC dat de betreffende versie actief werd
LocationReference
LocationReference Scenario.schakeling, Oorzaaklocatie Lijnstuk of samengesteld lijnstuk van de oorzaaklocatie in de schakeling van Diego
Validity
validityStatus Enum Beschrijft hoe de geldigheid van het situatie onderdeel wordt beschreven.
definedByValidityTimeSpec n.v.t.
OverallPeriod.overallStartTime DateTime Standaard een week voordat de stremming op gaat treden
OverallPeriod.overallEndTime DateTime
Source
Source String Naam van de bron regisseur Naam van de wegbeheerder eigenaar is van melding
OperatorAction
OperatorAtionstatus ENUM Altijd Implemented
VehicleType ENUM DVM-service.Doelgroep Enum
• anyVehicle
• bicycle
• bus
• car
• lorry
• agriculturalVehicle
• carWithTrailer
• motorcycle
• Alle verkeer
• Fiets
• Bus
• Auto
• Vrachtwagen
• Landbouwvoertuig
• Auto+aanhanger
• Motor
NetworkManagement
complianceOption Enum Advisory Altijd Advisory bij een vooraankondiging
• advisory
• mandatory
N.v.t
GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers
generalMessageToRoadUsers String vooraankondigingstekst
Go back to the previous page