Skip to content

Element linearExtension

Het element linearExtension in het Nederlands Profiel is een extensie om meer informatie over de geografische locatie van een lijnlocatie. Het element linearExtension bevat de elementen de linearByCoordinatesExtension en openlrExtendedLinear.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
linearByCoordinatesExtension LinearByCoordinatesExtension Ja NVT Dit verplichte element beschrijft de begin- en eindcoordinaten van de locatie
openlrExtendedLinear OpenlrExtendedLinear Nee NVT Het element openlrExtendedLinear wordt gebruikt om de lijn locatie in OpenLR te coderen

Subelement linearByCoordinatesExtension

Dit verplichte element beschrijft de begin- en eindcoordinaten van de locatie. Het element bestaat uit twee verplichte elementen linearCoordinatesStartPoint en linearCoordinatesEndPoint.

Noot

Binnen het Nederlandse profiel DATEX II is afgesproken dat de coördinaten die opgegeven worden in de onderliggen elementen overeen dienen te komen met de werkelijke start- en eindcoördinaten van het deel van de locatie.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
linearCoordinatesStartPoint LinearCoordinatesStartPoint Ja NVT Dit element beschrijft de startcoördinaten van de locatie
linearCoordinatesEndPoint LinearCoordinatesEndPoint Ja NVT Dit element beschrijft de eindcoördinaten van de locatie

Subelement linearCoordinatesStartPoint

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
bearing NonNegativeInteger Nee NVT >=0 <=359
pointCoordinates PointCoordinates Ja NVT Dit element beschrijft de startcoördinaten van de locatie

Element linearCoordinatesEndPoint

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
bearing NonNegativeInteger Nee NVT >=0 <=359
pointCoordinates PointCoordinates Ja NVT Dit element beschrijft de eindcoördinaten van de locatie

Voorbeeld

<linearExtension>
  <linearByCoordinatesExtension>
    <linearCoordinatesStartPoint>
      <pointCoordinates>
        <latitude>52.190266</latitude>
        <longitude>6.028429</longitude>
      </pointCoordinates>
    </linearCoordinatesStartPoint>
    <linearCoordinatesEndPoint>
      <pointCoordinates>
        <latitude>52.19996</latitude>
        <longitude>5.7822914</longitude>
      </pointCoordinates>
    </linearCoordinatesEndPoint>
  </linearByCoordinatesExtension>
  <openlrExtendedLinear>
   ..
  <openlrExtendedLinear>
</linearExtension>
Go back to the previous page