Skip to content

Interpretatie spitsstroken

Voor het beschreven van spitsstoken is er een nadere beschrijving voor de statusovergangen, een specifieke toepassing van locatiereferentie, en een nadere uitleg over deeltrajecten.

Status spitsstroken

Het standaardverloop van de status is algemeen beschreven in Interpretatie handelingen van de wegbeheerder. In deze paragraaf worden specifieke interpretaties met betrekking tot brugopeningen toegelicht.

Voor spitstrookopeningen gelden de volgende definities per status:

  • Normale of rust status (tot b): Het moment van de gebeurtenis is bekend en wordt alvast aangekondigd.
  • Overgang van rust naar actieve status (van b tot c): De openstelling is in gang gezet (denk aan schouwen en openstellen per deeltraject).
  • Actieve status (van c tot d): Vanaf dit moment is de spitsstrook (of het deeltraject) beschikbaar voor het wegverkeer
  • Overgang van actieve naar rust status (van d tot e): Vanaf dit moment wordt het deeltraject vrijgemaakt van verkeer.
  • Normale of rust status (na e): Vanaf dit moment is de spitsstrook gesloten voor het wegverkeer.

Informatie spitsstrook met deeltrajecten

Zoals hieronder staat aangegeven kan een spitsstrook uit deeltrajecten bestaan, informatie wordt dan altijd over de deeltrajecten gegeven (niet over de hele spitsstrook).

Beschikbaarheid status

Niet van elke spitsstrook zullen alle statussen beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid aankondiging

Indien een spitsstrook gesloten is (Normale of rust status), en er geen aankondiging is dat deze open zal gaan, dan zal er ook geen status worden gegeven.

Locatiereferentie

Als locatiereferentie methode dient alertCLinear van het type AlertCMethod4Linear te worden gebruikt. De locatie refereert naar het traject van de weg waarop de gebeurtenis betrekking heeft.

De spitstrookopening heeft altijd invloed op één rijrichting.

Als aanvullende locatiereferentie wordt de exacte rijstrook aangeduid waarop de gebeurtenis van toepassing is. Het element dat hiervoor gebruikt wordt is lane van de supplementaryPositionalDescription. Toegestane waardes hierbij zijn: hardShoulder, rushHourLane, tidalFlowLane.

Deeltrajecten

Wanneer een spitsstrook een langer traject beslaat is het mogelijk dat de spitsstrook wordt onderverdeeld in twee of meer deeltrajecten. In de praktijk komt het ook voor dat slechts één deel van de spitstrook open wordt gesteld en op deze manier is berichtgeving in dit geval ook mogelijk.

Een ander geval waarbij meerdere deeltrajecten kunnen voorkomen is als de start en het eind zich niet op dezelfde weg bevinden.

Indien een spitsstrook uit meer deeltrajecten bestaat, wordt de status voor elk detailtraject opgenomen als gescheiden situationRecords onder één situation.

Go back to the previous page