Skip to content

Product Fietsdata

NDW werkt in Tour de Force verband samen met andere partijen om betere en meer fietsdata beschikbaar te krijgen.

Intensiteits en snelheidsdata

In de fietsdatastroom zit de data van fietsmeetlocaties die intensiteiten meten. Daarnaast zijn er wisselend andere data voor bepaalde meetlocaties beschikbaar. Het kan dan gaan om intensiteiten per snelheidsklassen, per voertuigklasse of breedte categorieën of een combinatie hiervan. Bij snelheden is er in tegenstelling tot de auto data geen sprake van gemiddelde minuutsnelheid, maar van aantal gepasseerde fietsers in een bepaalde snelheidsklasse. Voor het aanleveren van deze gegevens is een datastandaard opgesteld, klik hier voor meer informatie. Veel overheden of partijen die door overheden ingeschakeld zijn leveren inmiddels conform deze standaard fietsteldata aan NDW. In tegenstelling tot de data van het gemotoriseerde verkeer wordt de fietsdata niet per minuut maar over langere aggregaten aangeleverd aan NDW: per 5 minuten, per uur, week maand of zelfs per kwartaal. Bij levering per week of nog minder frequent doen leveranciers vaak zelf een kwaliteitscontrole voordat de data aan NDW wordt aangeboden. Er zijn zowel permanente meetlocaties als periodieke (bijvoorbeeld 3 weken per jaar) locaties aanwezig. De meeste permanente meetlocaties meten het fietsverkeer met een detectielus. De meeste periodieke meetlocaties meten het verkeer met een telslang. De meeste locaties meten het fietsverkeer in twee richtingen. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het op dezelfde manier uniform ontsluiten van diverse oude telgegevens van overheden.

NDW ontsluit de data voor partners in een interactieve verkenner en met rapportages. En voor alle overige belangstellenden als open data via een API en via downloadbare bestanden.

Er zijn wegbeheerders die al dan niet periodiek data laten inwinnen maar deze nog niet beschikbaar stellen aan het Dexter Platform. Via de NDW Servicedesk kunt u met ons contact opnemen als u overweegt deze archieffunctie van uw data duurzaam bij NDW te beleggen.

image

FIETSINTENSITEITEN, ’S MORGENS HEEN, ’S MIDDAGS TERUG EN IN HET WEEKEND AANZIENLIJK RUSTIGER

Verplaatsingsdata

NDW heeft gedurende twee jaar (Oktober 2020-Oktober 2022) de verplaatsingsdata die I&W heeft ingekocht ten behoeve van Talking Bikes ontvangen en opgeslagen. Dit is in het kader van een pilot traject geweest. De pilot is beëindigd. Wel zijn de data nog tot eind 2023 te benaderen en worden de resultaten van de pilot verwerkt in een nog op te stellen standaard voor fietsverplaatsingsdata, waarin vanzelfsprekend veel aandacht voor privacy aspecten.

Data-inkoop

Al in 2017 heeft NDW een eerste stap gezet in het ontwikkelen van een data-inkoopstrategie. NDW biedt gemeenten of provincies aan om centraal dergelijke telsystemen in te kopen.

Zij kunnen een data-aanvraag doen bij NDW, die vervolgens bekijkt wat daar voor nodig is, wat er aan data al beschikbaar is uit mobiele bronnen en wat eventueel aanvullend nodig is. Waar de data vandaan komt - een fietstelweek, een app of telslangen- is minder belangrijk dan kennis van de kwaliteit van de data. Daarbij wil NDW vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Wat kan de leverancier leveren aan standaardproducten? Wat is de vraag van de wegbeheerders? Zo kan er een gezonde markt uit voortkomen.

Fietsnetwerk

In het Nationaal Wegenbestand is sinds begin 2022 fors uitgebreid met het fietsnetwerk van zo veel mogelijk fietspaden op basis van de BRT. Hier zijn inmiddels verdere verbeteringen op aangebracht en dit proces, inclusief completering maakt nu deel uit van het regulier onderhoud van het NWB. Mutaties kunt u melden bij NWB@rws.nl.

Afnemen

Fietsdata kan als open data worden afgenomen via het NDW Open Data portaal Fiets. Voor wegbeheerder is de data ook beschikbaar in de exports, rapportage en verkenner van Dexter, meer informatie vindt u op deze pagina .

Het fietspaden netwerk is integraal onderdeel van het NWB, de download links staan op https://www.nationaalwegenbestand.nl/aanbieders.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Go back to the previous page