Skip to content

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Blokkade door de natuur - Specialisatie EnvironmentalObstruction binnen profiel SRTI

De specialisatie EnvironmentalObstruction valt onder de kapstok van Obstruction. Obstruction vormt de kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade. Het type EnvironmentalObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij door invloed van de natuur een blokkade is gevormd die het verkeer hindert. Naast de elementen uit Obstruction bevat het het verplichte element environmentalObstructionType:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie EnvironmentalObstruction worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Obstruction en door de elementen van EnvironmentalObstruction zelf.

Enkel de binnen dit profiel toegestane elementen zijn hieronder weergegeven.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityOfObstruction Mobility Ja NVT Container element om de mobiliteit van de blokkade aan te duiden
environmentalObstructionType EnvironmentalObstructionTypeEnum Ja avalanches, earthquakeDamage, fallenTrees, fallingIce, fallingLightIceOrSnow, flashFloods, flooding, forestFire, grassFire, landslips, mudSlide, sewerOverflow, rockfalls, seriousFire, smokeOrFumes, stormDamage, subsidence, other Beschrijving van het type blokkade dat een natuurlijk fenomeen heeft veroorzaakt

Subelement mobilityOfObstruction

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityType MobilityEnum Ja mobile, stationary, unknown Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is
speed KilometresPerHour Nee NVT Een snelheidsmaat gedefinieerd in kilometers per uur
Go back to the previous page