Skip to content

Historische data

Inleiding

Historische data van de meeste producten is te raadplegen in DEXTER. Dexter is de Data EXploration en exporTER tool van NDW welke in 2019 (intern) door NDW is ontwikkeld. Dexter is het platform waar historische data van NDW ontsloten wordt. Met historische data bedoelen we data van meer dan een minuut geleden. Actuele data wordt daarmee vanzelf historische data. Niet alle data is voor alle gebruikers beschikbaar en ook niet elke functionaliteit. Afhankelijk van het gebruikersprofiel zijn bepaalde functionaliteiten mogelijk. Dexter is opgedeeld in een verkenner, export, rapportage en opendata gedeelte. In het verkenner gedeelte kan snel door data worden gezocht, hiervoor worden niet de minuut- maar uurgegevens van de data gebruikt. Met het export gedeelte kunnen gegevens worden gedownload in verschillende formaten waarbij als bron altijd het kleinst mogelijke aggregaat wordt gebruikt. In het rapportage gedeelte zijn een aantal veel gebruikte tabellen en grafieken klaargezet die daar kunnen worden opgehaald. Binnen het opendata gedeelte https://dexter.ndw.nu/opendata is een beperkte set met open data beschikbaar uit het export gedeelte.

Onderstaand een totaal overzicht van de functionaliteiten binnen Dexter. Vragen over gebruikersrechten kunnen worden gesteld aan NDW Servicedesk.

Verkenner

Functionaliteit Toegang
Intensiteit & Snelheid Iedereen
Reistijd Iedereen
Floating Car Data Iedereen
Situatieberichten Iedereen
Matrixsignaalinformatie Iedereen
Datakwaliteit AVG Iedereen
Contracten Iedereen
Fietsdata Iedereen
Shivi Intensiteiten En Snelheid RWS

Export

Functionaliteit Toegang
Intensiteit & Snelheid Iedereen
Reistijd Iedereen
Individuele voertuigpassage Brabant/Limburg
Bruggen Iedereen
Files Iedereen
Floating Car Data Iedereen
Incidenten Iedereen
Shivi Intensiteit & Snelheid RWS
Verkeersmanagement Iedereen
Wegwerkzaamheden Iedereen
Matrixsignaalinformatie Iedereen
Verkeersregelinstallaties Den Haag
Fietsdata Iedereen

Rapportage

Functionaliteit Toegang
Dagtotalen Iedereen
Weektotalen Iedereen
Jaarintensiteiten Iedereen
Reistijd- en snelheidsverloop Iedereen
Reistijdbetrouwbaarheidsindicator Iedereen
Gemiddelde voertuigverdeling per uur Iedereen
Datakwaliteit AVG Iedereen
Datakwaliteit fiets Iedereen
Intensiteitsontwikkeling Iedereen
Seizoenskromme Iedereen
Diverse intensiteitsoverzichten Iedereen
IVP jaaroverzicht Brabant/Limburg
Fiets intensiteitsontwikkeling Iedereen
Fiets intensiteitsoverzichten Iedereen
Fiets seizoenskromme Iedereen
Fiets voertuigverdeling Iedereen
VRI intensiteiten Iedereen
VRI wachttijden Iedereen

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Servicedesk

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Go back to the previous page