Skip to content

Producttype Veiligheidsgerelateerde berichten

Inleiding

Het producttype veiligheidsgerelateerde berichten is een samengestelde dienst die bestaat uit een selectie van de datadienst veiligheidsgerelateerde berichten en pech- en ongevallenberichten die direct van invloed zijn op de veiligheid. De datadienst heeft alleen betrekking op Rijkswegen. Deze berichten worden ook in het kader van EU-verordeningen over ITS/wegverkeersinformatiediensten voor veiligheidsberichten doorgegeven.

Veiligheidsgerelateerde berichten worden geleverd met gebeurtenis en locatie-informatie en – voor zover beschikbaar en relevant – aanvullende gegevens. Voorbeelden van aanvullende gegevens zijn: oorzaak van een situatie, lengte van de file of vrije tekst met toelichting of een routeadvies.

Structuur en inhoud

Veiligheidsgerelateerde berichten behoren tot de situatieberichten. De situatieberichten worden in het geval van veiligheidsgerelateerde berichten gevormd door de situatie op de weg. De veiligheidsgerelateerde berichten worden uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt de DATEX II klasse D2LogicalModel gebruikt. Voor meer informatie over deze klasse klik hier.

Voor de datadienst veiligheidsgerelateerde berichten is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en protocollen voor de uitwisseling van berichten is hier te vinden.

Uitlevering van de informatie van veiligheidsgerelateerde berichten vindt plaats op basis van de SituationPublication (zie link) uit de DATEX II standaard.

Het bovenstaande wordt in DATEX II in situations beschreven. Een situation bestaat uit één of meerdere situationRecord elementen. Binnen de datadienst veiligheidsberichten kunnen dus meerdere situationRecords aan één situation gerelateerd worden.

Een situationRecord in dit product kan betrekking hebben op één van de onderstaande onderwerpen:

Onderwerp DATEX II benaming
Beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen RoadOrCarriagewayOrLaneManagement
Instructies aan de weggebruiker GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers
Beschrijving van omleidingen ReroutingManagement
File AbnormalTraffic
Ongeval situaties Accident
Beïnvloeding rijomstandigheden van het wegdek door het weer WeatherRelatedRoadConditions
Beïnvloeding rijomstandigheden door toestand wegdek NonWeatherRelatedRoadConditions
Rijomstandigheden bemoeilijkt door weersomstandigheden PoorEnvironmentConditions
Verkeershinder door dieren op de weg AnimalPresenceObstruction
Verkeershinder op de weg GeneralObstruction
Verkeershinder door een voertuig op de weg VehicleObstruction
Verkeershinder door invloed van de natuur EnvironmentalObstruction
Spoedwerkzaamheden MaintenanceWorks

Profiel

Het DATEX II validatieprofiel in de vorm van een XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn op dit moment ten aanzien van dit product geen nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal. Je vind dit product daar als bestand met de naam srti.xml.gz.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Go back to the previous page