Skip to content

Element forVehiclesWithCharacteristicsOf

Het optionele element forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om aan te geven voor welke specifieke voertuigen betreffende verkeersmaatregel geldt. Het element kan meerdere keren voorkomen.

De structuur van forVehiclesWithCharacteristicsOf is als volgt:

image

Subelementen forVehiclesWithCharacteristicsOf

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
fuelType fuelTypeEnum Nee battery, biodiesel, diesel, dieselBatteryHybrid, ethanol, hydrogen, liquidGas, lpg, methane, petrol, petrolBatteryHybrid Het type brandstof dat het voertuig gebruikt
loadType loadTypeEnum Nee abnormalLoad, chemicals, combustibleMaterials, corrosiveMaterials, empty, explosiveMaterials, fuel, hazardousMaterials, liquid, livestock, oil, petrol, radioactiveMaterials, toxicMaterials, other Het type lading van het betreffende voertuig
vehicleType VehicleTypeEnum Nee agriculturalVehicle, bicycle, bus, carWithTrailer, constructionOrMaintenanceVehicle, lorry, moped, motorcycle, motorscooter, van Dit element wordt gebruikt om het voertuigtype te beschrijven
vehicleUsage VehicleUsageEnum Nee emergencyServices, military, patrol, recoveryServices, roadMaintenanceOrConstruction Dit element wordt gebruikt om het voertuigtype te beschrijven
heightCharacteristic NVT Nee NVT Dit element wordt gebruikt om de voertuighoogte aan te geven
grossWeightCharacteristic NVT Nee NVT Dit element wordt gebruikt om het gewicht aan te geven
widthCharacteristic NVT Nee NVT Dit element wordt gebruikt om de voertuigbreedte aan te geven

Toelichting heightCharacteristic

Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo, greaterThan, greaterThanOrEqualTo, lessThan, lessThanOrEqualTo

Element vehicleHeight

Met dit element wordt de hoogte van het voertuig in meters aangegeven.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >= 0

Toelichting grossWeightCharacteristic

Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo, greaterThan, greaterThanOrEqualTo, lessThan, lessThanOrEqualTo

Element grossVehicleWeight

Met dit element wordt het gewicht van het voertuig in tonnen aangegeven.

Type: Verplicht Domein
Tonnes Ja >= 0

Toelichting widthCharacteristic

Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo, greaterThan, greaterThanOrEqualTo, lessThan, lessThanOrEqualTo

Element vehicleWidth

Met dit element wordt de breedte van het voertuig in meters aangegeven.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >= 0
Go back to the previous page