Skip to content

Specialisatie AreaLocation (gebied locatie)

Deze specialisatie wordt toegepast als de locatiebeschrijving bestaat uit een gebied. De structuur van de specialisatie is als volgt:

image

Bij het gebruik van deze specialisatie worden de elementen alertCArea, gmlMultiPolygon en openlrAreaLocationReference toegevoegd. Dit element dient te worden gebruikt als de locatie van de gebeurtenis een gebied is waarvoor een VILD locatie beschikbaar is.

Elementen

Noot

Het element coordinatesForDisplay is verplicht, daarnaast geld de verplichting om in ieder geval één van de elementen alertCArea, gmlMultiPolygon of openlrAreaLocationReference op te nemen.

Element Verplicht Oorsprong
coordinatesForDisplay Afhankelijk van profiel Location
alertCArea Nee AreaLocation
gmlMultiPolygon Nee AreaLocation
openlrAreaLocationReference Nee AreaLocation
_areaLocationExtension Nee AreaLocation

Voorbeeld

<measurementSiteLocation xsi:type="AreaLocation">
 <coordinatesForDisplay>
  .. 
 </coordinatesForDisplay>
 <alertCArea>
  ..
 </alertCArea>
 <gmlMultiPolygon>
  ..
 </gmlMultiPolygon> 
 <gmlLineString>
  ..
 </gmlLineString>  
 <openlrAreaLocationReference xsi:type="OpenlrPolygonLocationReference">
  ..
 </openlrAreaLocationReference>
 <_areaLocationExtension>
  ..
 </_areaLocationExtension>   
</measurementSiteLocation>
Go back to the previous page