Skip to content

Specialisatie AlertCMethod2Point

De specialisatie AlertCMethod2Point beschrijft een enkel punt op het wegennet gedefinieerd door verwijzing naar een punt in een vooraf gedefinieerde ALERT-C locatietabel met de bijbehorende verkeersstroomrichting. De structuur is als volgt:

image

Elementen

Note

Voor de volledigheid van de beschrijving zijn de elementen alertCLocationCountryCode, alertCLocationTableNumber en alertCLocationTableVersion opgenomen. Deze komen voort uit het feit dat AlertCMethod2Point is afgeleid uit AlertCPoint

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocationCountryCode String Ja 8 (code voor Nederland), D (code voor NDW-VILD) Het element bevat de EBU country code
alertCLocationTableNumber String Ja NVT Dit element bevat de (middels een punt gescheiden) release- en versie-nummers van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "6.7"
alertCLocationTableVersion String Ja NVT Dit element bevat de subversie van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "A"
alertCDirection AlertCDirection Ja NVT Met dit element wordt de richting aangegeven waarin het verkeer rijdt. Het element bestaat uit twee verplichte elementen alertCDirectionCoded en alertCAffectedDirection
alertCMethod2PrimaryPointLocation AlertCMethod2PrimaryPointLocation Ja NVT De referentie naar de locatie uit de VILD. Het element bestaat uit twee verplichte elementen: alertCLocation en specificLocation

Subelement alertCDirection

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCDirectionCoded _AlertCDirectionEnum Ja negative, positive Dit element beschrijft de richting waarin het verkeer rijdt zoals weergegeven in de VILD (via POS_OFF of NEG_OFF)
alertCAffectedDirection _LinearDirectionEnum Ja both, opposite, aligned, unknown Dit element geeft additionele informatie voor navigatie doeleinden.

Subelement alertCMethod2PrimaryPointLocation

Het element alertCMethod2PrimaryPointLocation bevat enkel het verplichte element alertCLocation.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocation AlertCLocation Ja NVT De referentie naar een locatie(nummer) uit de VILD en optioneel de naam van de locatie

Voorbeeld

<alertCPoint xsi:type="AlertCMethod2Point">
  <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode>
  <alertCLocationTableNumber>6.7</alertCLocationTableNumber>
  <alertCLocationTableVersion>A</alertCLocationTableVersion>
  <alertCDirection>
    <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
  </alertCDirection>
  <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
    <alertCLocation>
      <alertCLocationName>
        <values>
          <value lang="nl">Beekbergen</value>
        </values>
      </alertCLocationName>
      <specificLocation>7068</specificLocation>
    </alertCLocation>
  </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
</alertCPoint>
Go back to the previous page