Skip to content

Specialisatie AbnormalTraffic (File)

Het type AbnormalTraffic is afgeleid van TrafficElement en wordt gebruikt voor het beschrijven van een verkeersbeeld drukker dan normaal, zoals bij een file.

Binnen de datadienst Verkeersberichten is dit de meest voorkomende specialisatie. Naast de basis elementen van SituationRecord wordt aanvullende informatie over het afwijkende verkeersbeeld in de extra elementen opgenomen. De structuur is als volgt (overgenomen elementen van TrafficElement verkort weergegeven):

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie AbnormalTraffic worden deze elementen aangevuld met een aantal extra elementen van deze specialisatie.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
abnormalTrafficType AbnormalTrafficTypeEnum Nee stationaryTraffic, queuingTraffic, slowTraffic, unspecifiedAbnormalTraffic Dit element beschrijft de zwaarte van de file en wordt opgenomen indien er een file beschreven wordt
queueLength MetresAsNonNegativeInteger Nee >=0 Dit element beschrijft de lengte van de file (of het afwijkende verkeersbeeld), en dient verplicht opgenomen te worden als er een file beschreven wordt en dus het element abnormalTrafficType is opgenomen
relativeTrafficFlow RelativeTrafficFlowEnum Nee trafficVeryMuchHeavierThanNormal, trafficHeavierThanNormal, trafficFlowNormal, trafficLighterThanNormal, trafficVeryMuchLighterThanNormal Dit element beschrijft een afwijkend verkeersbeeld, maar nog geen file
trafficFlowCharacteristics TrafficFlowCharacteristicsEnum Nee trafficBlocked Dit element beschrijft een afwijkend verkeersbeeld, maar nog geen file
trafficTrendType TrafficTrendTypeEnum Nee trafficBuildingUp, trafficEasing, trafficStable Beschrijving van een trend in de wijziging van het verkeersbeeld
Go back to the previous page