Skip to content

Product Verkeersborden

NDW ontvangt voor de periode medio 2020 tot eind Q1 2023 verkeersbordendata vanuit opdracht van I&W. Deze data wordt als open data beschikbaar gesteld. Eind 2022 zijn de eerste uitbreidingen hierop gerealiseerd met het toevoegen van een uniek NDW-id en het toevoegen van de zogenaamde zwarte codes van de snelheidsborden (A1 borden).

Verkeersborden via HR-groep

I&W heeft bij de HR-groep verkeersborden van een selectie van de RVV-codes ingekocht. De HR-groep verwerft de borden door inwinning met rondrijdende auto’s en door een applicatie aan wegbeheerders beschikbaar te stellen om mutaties in te voeren.

De inwinning op basis van rondrijdende auto’s kent een jaarlijkse update. Mutaties die door de wegbeheerder zelf worden ingevoerd kunnen recenter zijn. In de praktijk blijken de wegbeheerders deze applicatie nauwelijks te gebruiken.

In het bestand zitten onder meer de rode RVV-codes van de verkeersborden, locatiegegevens, een foto en mogelijk een relatie met het NWB.

Als een bord wordt waargenomen, maar geen RVV-code heeft, dan wordt deze op onbekend gezet. De verkeersborden worden als JSON-bestanden aan NDW aangeboden en op een centrale omgeving geplaatst waar ze met een API vanaf gedownload kunnen worden. De JSON bestanden worden niet bewerkt, ze worden zoals ze ontvangen zijn voor de download beschikbaar gesteld.

Rode code
Zwarte code
A1
A1-50
D2
D2-RO
image image

Naast sequentieel ophalen van alle ooit geleverde data is het voor gebruikers ook mogelijk om maandelijks een actueel beeld, dus de stand van zaken aan het begin van de maand, van de data op te halen op onze open data server. Het actueel beeld is als één grote JSON beschikbaar of als een .CSV-bestand.

Nieuwe ontwikkelingen

Uitbreidingen 2023

De updatefrequentie vanuit de inkoop door het ministerie was eenmaal per jaar. Dit leidt tot achterstand ten opzichte van de feitelijke werkelijkheid, die de wegbeheerders in een aantal gevallen graag willen aanvullen. Daarnaast is er behoefte aan meer zwarte codes. Vanuit een separate opdracht van het ministerie van IenW is aan NDW gevraagd het verkeersbordenbestand hiervoor uit te breiden. En ook om een muteerapplicatie beschikbaar te maken. Deze muteerapplicatie is sinds januari 2023 operationeel.

Daarnaast komen er mogelijkheden om in bulk bestanden aan te leveren. Ook worden op verzoek van gebruikers velden toegevoegd aan de verkeersbordendata. Niet alles zal onmiddellijk in de output zichtbaar zijn, omdat NDW het aantal wijzigingen in het outputformaat per jaar beperkt wil houden.

Uitbreidingen op lange termijn

Idealiter beschikken wegbeheerders over één applicatie die de bron vormt voor gegevens over de levensloop van verkeersborden. Op dit moment is dit voor veel borden de verkeersbesluiten applicatie. Deze moet hiertoe worden aangepast maar dat zal pas in 2024 bij de wegbeheerders merkbaar zijn.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in het document Toelichting open data verkeersborden en FAQ versie juli 2020.pdf

Afnemen

Sequentieel ophalen van alle ooit geleverde data kan met de Verkeersborden API.

Maandelijks wordt het actueel beeld samengesteld. Dit is te vinden op het NDW Open Data Portaal. Als csv-bestand met de naam verkeersborden_actueel_beeld.csv.gz of als JSON bestand met de naam verkeersborden_actueel_beeld.json.gz.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Go back to the previous page