Skip to content

Het NWB-Light product

Productbeschrijving

Reeds meerdere jaren levert Rijkswaterstaat het NWB voor kleinschalige toepassingen op het gebied van verkeer en vervoer. Ten einde met behulp van Dynamic Segmentation gegevens aan het bestand te kunnen koppelen wordt ook al enkele jaren een set van route-bestanden geleverd. Hiermee is het NWB een belangrijk basisbestand en integrator van verkeerskundige, weggerelateerde, informatie.
Uit de praktijk van het gebruik van het NWB is gebleken dat met name het detailniveau en de complexiteit van de route-sleutels een belemmering is voor snelle en gebruiksvriendelijke toepassingen. Door gebruikers is in het verleden een duidelijke behoefte geuit voor een eenvoudiger netwerk en een hanteerbaarder routesysteem. Het “NWB-Light” voorziet in deze gebruikerswens.
Het NWB-light kan worden gezien als een uitbreiding van het route-systeem behorend bij het product NWB Wegen. Het kan dus gebruikt worden om informatie (uit tabellen) op basis van wegnummer en hectometrering te koppelen en presenteren op het NWB. Voor het gebruik van het NWB-light is enige kennis van de begrippen “routebouw” en "dynamic segmentation" vereist.

De term "light" is gekozen omdat het detail-niveau van het netwerk waarvan het routesysteem is afgeleid sterk vereenvoudigd is in vergelijking met dat van het standaard NWB routenetwerk. Het netwerk van het NWB-light bevat namelijk géén verbindingswegen of ingewikkelde kruisingen: elke weg wordt slechts weergegeven door één enkele lijn en elke kruising, hoe ingewikkeld ook, is weergegeven door slechts één knooppunt. Deze opzet maakt koppeling van gegevens zeer eenvoudig en is met name bedoeld voor het maken van midden en kleinschalige kaartjes, dus van een dienstkring, directie, provincie of geheel Nederland (bijv. vanaf schaal 1:5000).

Warning

Er worden voor dit product geen mutatie bestanden geleverd. In verband hiermee is de toepassing van het NWB-light bij arbeidsintensieve bedrijfsprocessen en/of bedrijfskritische omgevingen af te raden.

Productie van het NWB-Light

Het algoritme dat is gebruikt om het NWB-light te bouwen maakt gebruik van het hectopunten-bestand van het NWB Wegen en werkt globaal als volgt: op basis van de XY-coördinaten van de locatie van de hectometerpaaltjes van de hoofdrijbaan wordt het middelpunt bepaald. Vervolgens worden deze punten voor de betreffende weg door een lijn verbonden en wordt er een route-sleutel aan toegevoegd (het nummer van de weg).
Het NWB-light wordt vooralsnog alléén geleverd voor het hoofdwegennet (de Rijks- en Provinciale wegen). Voor gemeentelijke wegen is het produceren van dit product niet mogelijk, aangezien gemeentelijke wegen doorgaans niet gehectometreerd zijn. Het NWB-light product wordt maandelijks geupdate.

voorbeeld NWB-light
Het NWB-light nabij Knooppunt Rijnsweerd

Attributen in het NWB-light product

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
? ROUTE ? Text Max. 5 char.
? ROUTE_CH ? Text Max. 5 char.
Aantal ??? COUNT ? Text Max. 5 char.
Wegbeheerdersoort BEHEERDER De categorie wegbeheerder (R of P) Text Max. 1 char.

Ontsluiting

Het NWB-light wordt in shapefile-formaat aangeboden op deze locatie in een zipfile (01-12-2023.zip) en in een subdirectory ([01-12-2023]):

Via het Dataregister Rijkswaterstaat wordt het NWB-light direct als webservice aangeboden in diverse formaten, waaronder ArcGIS rest, kml, WMS en WFS:

Go back to the previous page