Skip to content

SB v3 Ketentest

Het Exchange 2020 ketenprotocol beschrijft hoe een verbinding tot stand komt en dekt foutsituaties in de verbinding af mits het protocol correct geïmplementeerd wordt.

Uitvoeren teststappen aansluiten leverancier

Het testscenario kent afzonderlijke teststappen die gericht zijn op het testen van geïsoleerde functionaliteiten binnen de SB-stroom. De eerste teststap binnen het testscenario is het sturen van een openSession bericht.

Nummer Tijdstip Actie leverancier Situatie record versie Actie NDW Veld exchangeStatus Veld returnStatus
0 Verstuur openSession Verifieer ontvangst openSession en automatische opening van nieuwe sessie. Response met nieuwe sessie en in het element sesssionId het nieuwe sessie ID openingSession snapshotSynchronisationRequest
1 Verstuur snapshot met ontvangen sessionID uit openSession response 1 Verifieer ontvangst snapshot en verwerking van payload. online ack
2 Verstuur allElementUpdate met ontvangen sessionID uit openSession response 2 Verifieer ontvangst allElementUpdate en verwerking van payload. online ack
3 Verstuur alleElementUpdate of keepAlive Insturen van snapshotSynchronizationRequest op ontvanger. Eerst volgende aanvraag geeft correcte response voor exchange status online snapshotSynchronisationRequest
4 Verstuur snapshot met ontvangen sessionID uit openSession response 2 Verifieer ontvangst snapshot en verwerking van payload. online ack
5 Doorlopen levenscyclus situation (start, updates, beëindiging) met 1 of meer records ++ Verifieer doorlopen alle stappen, inclusief versie verhoging, timestamps en afmeldingen
6 Verstuur allElementUpdate of keepAlive Insturen van closeSessionRequest op ontvanger en op eerst volgende aanvragen sessie sluiten. closingSession
7 Openzetten nieuwe sessie en insturen van snapshot 2 Verifieer ontvangst openSession en openen van nieuwe sessie. Verifieer ontvangst snapshot en verwerking van snapshot
8 Verstuur closeSession met ontvangen sessionID uit openSession response Verifieer ontvangst closeSesssion en sluit de sessie af. Teruggeven van exchangeStatus closingSession en returnStatus: ack closingSession ack
9 Verstuur openSession Verifieer ontvangst openSession en automatische opening van nieuwe sessie. Response met nieuwe sessie en in het element sesssionId het nieuwe sessie ID openingSession ack

Storing verbinding

Het doel van deze teststap in het scenario is om storingen in de verbinding te simuleren en te verifiëren dat de leverancier weer data begint te leveren.

De eerste stap is testen van een storing aan de kant van de provider, de tweede test uitval van de backbone.

Uitval leverancier

Nummer Tijdstip Actie leverancier Situatie record versie Actie NDW Veld exchangeStatus Veld returnStatus
0 Stopt sessie zonder versturen van closeSession Na 1 minuut word sessie afgemeld in ontvanger offline fail
1 Herstel verbinding met openSession, stuur snapshot Verifieer openSession en ontvangst snapshot

Uitval backbone

Nummer Tijdstip Actie leverancier Situatie record versie Actie NDW Veld exchangeStatus Veld returnStatus
0 - Geforceerd session status aanpassen naar offline. offline fail
1 Herstel verbinding met openSession, stuur snapshot na ontvangst van bericht met exchangeStatus offline Verifieer openSession en ontvangst snapshot

Duurtest

In dit laatste deel moet de leverancier aantonen dat zijn datalevering stabiel is. Het systeem moet 24 uur lang data leveren aan het NDW. NDW beheer controleert na de 24 uur of er in die tijd onderbrekingen in de verbinding zijn geweest.

Go back to the previous page